Nieruchomości

Innowacyjne nieruchomości dla miast 

Wiele stolic w północnej Europie szybko się rozwija, stając tym samym przed wieloma wyzwaniami. Koncentrujemy się na potrzebach płynących z długoterminowych trendów strukturalno-demograficznych, tworząc lepsze rozwiązania dla ich mieszkańców.

Koncentrujemy się na potrzebach płynących z długoterminowych trendów strukturalno-demograficznych, tworząc lepsze rozwiązania dla ich mieszkańców. Analizujemy ludzkie potrzeby, rozwiązania produktowe i współpracę z zaangażowanymi stronami, które mogą przyczynić się do powstania bardziej zrównoważonego i zdrowego społeczeństwa. Tworzymy wartość dodaną poprzez priorytetowe traktowanie potrzeb użytkowników, przy jednocześnie jak najmniejszym oddziaływaniu na klimat.

Główne segmenty

NIERUCHOMOŚCI ZORIENTOWANE NA ZASPOKAJANIE POTRZEB KLIENTA

Nieruchomości to największa światowa kategoria produktów. Jak na ironię, jest to również prawdopodobnie najmniej zorientowana na zaspokajanie potrzeb klienta branża na świecie. W Nrep kierujemy się prostymi zasadami: tam, gdzie inni widzą aktywa, my widzimy produkt – a tam, gdzie niektórzy widzą tylko najemcę, my widzimy naszego klienta.

Tworzymy nieruchomości, które pomagają rozwiązać problemy i zapewniają rzeczywistą wartość dla swoich mieszkańców. Każde z rozwiązań stosowanych przez Nrep dotyczy zaspokajania różnych potrzeb i rozwiązywania innych problemów, dlatego są one tak dobrze dostosowane do konkretnej grupy klientów. U podstaw wszystkich naszych rozwiązań leży połączenie prawdziwej wiedzy o kliencie, jasnej koncepcji oraz pionierskiego podejścia do zrównoważonego rozwoju.

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami.

Noli Studios

Elastyczna przestrzeń życiowa dla nowoczesnych mieszkańców miast

Wybrane przykłady naszych działań 

Poznaj przykłady naszych działań na rynku nieruchomości 

  • From properties to people

    “The real estate industry has traditionally looked at real estate as an asset class, but when designing real estate, you have to take the perspective of the user. This belief has led us to take a very customer centric approach.”
    Rune Kock, Real Estate CEO