UN17 village

Wzniosłe ambicje

W każdym miesiącu na świecie powstają miasta, których łączna powierzchnia zbliżona jest do rozmiarów Nowego Jorku. Prognozuje się, że w ciągu zaledwie 30 lat, 70% światowej populacji będzie mieszkać na obszarach miejskich. Taka społeczna przemiana wiąże się z licznymi wyzwaniami, przed którymi staną miliardy ludzi. Dotyczy to zanieczyszczenia powietrza, hałasu, nierówności społecznych, stresu czy wyzwań logistycznych.

Drastyczne zmiany klimatyczne, spowodowane działalnością człowieka, nie są już jedynie teorią czy niepokojącą wizją przyszłości, lecz rzeczywistością – a branża budowlana jest jednym z głównych czynników, przyczyniających się do tego stanu. To między innymi z tego powodu nie możemy realizować kolejnych budów w dotychczasowy sposób. W Nrep wierzymy, że zmiana jest możliwa, a łącząc siły wspólnie mamy szansę zrewolucjonizować branżę budowlaną i sprawić, aby stała się motorem zrównoważonej przyszłości. Przyszłości, która będzie korzystna zarówno dla ludzi, jak i dla natury, której jesteśmy częścią.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zostały wprowadzone, aby poprawić fizyczne i psychiczne samopoczucie ludzi na całym świecie, a dzięki UN17 Village zintegrowaliśmy wszystkie 17 celów SDG w jednym projekcie budowlanym — łącznie z najwyższymi standardami w zakresie zdrowia i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy pewni, że nasze działania doprowadzą do stworzenia najbardziej rewolucyjnej koncepcji budownictwa w historii.

Symbol nadchodzących czasów

Gdy zostanie ukończony, UN17 Village stanie się symbolem ambicji i wizji w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i ekonomicznego, nie tylko dla Nrep, ale i całej dzielnicy Ørestad w Kopenhadze.

Korzystając z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, zaprojektowaliśmy osiedle złożone z pięciu kolorowych budynków, które wzajemnie się uzupełniają. Każdy z nich przeznaczony jest dla innej grupy mieszkańców – od młodych profesjonalistów, przez rodziny z dziećmi w różnym wieku, po domy dla seniorów. Znajdują się tu niewielkie apartamenty odpowiednie dla singli, domy, stworzone do życia i pracy oraz tradycyjne domy jednorodzinne.

Budynki zaprojektowano wokół wspólnych przestrzeni, takich jak tarasy na dachach, szklarnie, sala jadalna i bankietowa, a także przestrzeń do wspólnych aktywności. Obiekty te mają służyć jako miejsca spotkań i inspiracja do bardziej zrównoważonego stylu życia, opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym.

Wpływ na środowisko i certyfikacja

Opracowaliśmy holistyczne podejście, które uwzględnia zrównoważone podejście w obszarze materiałów, energii, wody, różnorodności biologicznej, zdrowia i społeczności. Dodatkowo w ramach projektu zidentyfikowaliśmy około 200 inicjatyw, wspierających nasze ambicje związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Jedna z inicjatyw polega na wykorzystaniu nowego rodzaju cementu FutureCem, który emituje o 30 procent mniej CO2 w porównaniu z tradycyjny materiałem. Inna opiera się na wykorzystaniu drewna do konstrukcji nośnej jednego z budynków. Poza odpowiednim doborem materiałów budowlanych, uwzględniliśmy również kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju w aspekcie społecznym, środowiskowym i ekonomicznym. Zadbaliśmy, aby projekt przestrzeni wspólnych sprzyjał interakcji społecznej, a roślinność i fauna wokół budynków się rozwijały. Wysoka jakość naszych inicjatyw pozwoliła uzyskać certyfikaty DGNB Gold, Platinum i Heart, WELL oraz voluntary sustainability class.

Naszą ambicją jest, aby UN17 Village w Ørestad stał się pionierskim projektem, inspirującym powstanie kolejnych Villages na całym świecie. Jej budowa stanowi początek nowej ery, promującej zrównoważony rozwój w obszarach miejskich oraz nowe podejście do życia w nich.

PODSUMOWANIE

  • Typ projektu: Zabudowa miejska – 5 budynków mieszkalnych skupionych w jednej wspólnocie

  • Lokalizacja: Ørestad, Kopenhaga, Dania

  • Charakterystyka zrównoważonego rozwoju: Wnioskowane certyfikaty: DGNB Platinum i Gold, DGNB Heart, Well. 100% elektryczności ze źródeł odnawialnych

  • Wielkość: 35000 m2 powierzchni mieszkaniowej, ponad 500 mieszkań na wynajem o powierzchniach 40-100 m2

  • Architekci: Lendager i Sweco

  • Doradztwo inżynieryjne: Artelia

  • Narzędzie do projektowania AI: Spacemaker