Wpływamy na miasta

Ulepszamy miejskie ekosystemy

Miasta stanowią dom dla ponad połowy ludności świata i generują większość światowych emisji gazów cieplarnianych. W miarę postępującej urbanizacji, to właśnie miasta zadecydują, czy uda nam się sprostać największym wyzwaniom środowiskowym, społecznym i gospodarczym.

Już dziś inwestujemy w miejskie ekosystemy. Chcemy sprawić, aby miasta były bardziej odporne, zrównoważone, sprawiedliwe i lepsze dla nowych pokoleń. Odkryj obszary naszej działalności, dostosowane do konkretnych wyzwań w miejskim łańcuchu wartości.