Zarząd

Zespół Zarządzający

Rune Kock

W NREP od 2012 r.
Rune jest zastępcą dyrektora generalnego i szefem segmentu Living w NREP. Jest stałym członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Odkąd dołączył do NREP w 2012 roku, Rune odpowiada za pozyskiwanie i realizację transakcji na rynku nieruchomości oraz za zarządzanie aktywami w ramach wszystkich strategii inwestycyjnych NREP w krajach nordyckich. Dodatkowo, jest odpowiedzialny za zarządzanie dwoma funduszami mieszkaniowymi: NREP Development Fund 1 oraz NREP Copenhagen Residential Fund. Wcześniej Rune był Dyrektorem Inwestycji w ATP Real Estate , będącego częścią  największego w Danii i jednego z największych w Europie funduszy emerytalnych. Wcześniej, przez dziewięć lat pracował w Catella Corporate Finance, ostatnio na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za transakcje na duńskim rynku nieruchomości. W Catelli przeprowadził transakcje o łącznej wartości ponad 1,8 mld euro we wszystkich segmentach rynku nieruchomości. Posiada tytuł magistra ekonomii uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz certyfikat MRICS nadany przez Royal Institution of Chartered Surveyors.

rune.kock@nrep.com

Jani Nokkanen, CIO

Jani Nokkanen jest dyrektorem ds. informatycznych i partnerem w NREP. Jest również przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego i zarządza strategicznymi funduszami NREP, Nordic Strategies Funds I, II i III. Ponadto aktywnie uczestniczy w inwestycjach fińskich. Przed dołączeniem do NREP Jani spędził pięć lat jako konsultant i kierownik projektów w Boston Consulting Group, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie strategii, finansów korporacyjnych i działań operacyjnych, pracując w biurach w Helsinkach i Nowym Jorku. Wcześniej był zaangażowany w  działania związane z fuzjami i przejęciami w JP Capital, Nordic Advisor Group i Morgan Stanley. Jani zdobył dyplom magistra ekonomii (finanse) w Helsińskiej Wyższej Szkole Handlu w Finlandii.

jani.nokkanen@nrep.com

Nick Melgaard, COO

Nick Melgaard pełni funkcję COO w NREP. Od momentu dołączenia do firmy w 2017 roku, przeszedł różnorodną ścieżkę kariery, zajmując się m.in. inwestycjami oraz budową platform UMEUS i Noli Studios. Był również członkiem zespołu odpowiedzialnego ze sektor mieszkaniowy. Wcześniej Nick pracował w duńskiej firmie budowlanej HusCompagniet, gdzie angażował się w rozwój przedsiębiorstwa, kreowanie jego strategii oraz ekspansję na nowe rynki. Pracując dla McKinsey & Co., rozwijał umiejętności w dziedzinie strategii, due diligence oraz działalności operacyjnej. Dodatkowo, Nick pracował w dziale M&A w Deloitte. Posiada tytuł magistra z zakresu ekonomii i zarządzania biznesem na Uniwersytecie Aarhus w Danii.

nick.melgaard@nrep.com

Partnerzy

NREP jest częścią grupy inwestycyjnej Urban Partners. Oto partnerzy z ramienia NREP.

 

ALFRED EKLÖF

W NREP od 2014 roku.

Alfred Eklöf pełni funkcje partnera i menedżera zarządzającego funduszem NREP Income+. Od czasu dołączenia do NREP w roku 2014, Alfred zarządza zespołem Nordic Strategy & Transactions pracującym dla Logicenters i w tym czasie zrealizował liczne transakcje związane z nieruchomościami w Szwecji – w kluczowych segmentach, w których specjalizuje się NREP, włączając w to mieszkalnictwo i logistykę. Alfred odegrał ważną rolę w tworzeniu obszaru działalności Logicenters, kształtując strategie inwestycyjne NREP i znacząco wzmacniając pozycję firmy jako wiodącego dewelopera obiektów dla logistyki i zarządcy inwestycji w krajach skandynawskich. Współtworzył i zarządzał wytycznymi inwestycyjnymi dla sektorów core/core+ od roku 2015, a obecnie zarządza funduszem NREP Income+.

Przed dołączeniem do NREP Alfred pełnił funkcję menedżera projektu w McKinsey & Company w Sztokholmie, strategicznie obsługując europejskich klientów reprezentujących takie branże, jak private equity, motoryzacja i technologia. Uzyskał tytuł magistra w obszarze inżynierii przemysłowej i zarządzania na Uniwersytecie Technicznym Chalmersa oraz podwójny dyplom magistra (60 punktów) w zakresie administracji biznesowej i ekonomii na Uniwersytecie w Göteborgu.

alfred.eklof@nrep.com

JANI NOKKANEN

W NREP od 2008 r.

Jani Nokkanen jest dyrektorem ds. informatycznych i partnerem w NREP. Jest również przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego i zarządza strategicznymi funduszami NREP, Nordic Strategies Funds I, II i III. Ponadto aktywnie uczestniczy w inwestycjach fińskich. Przed dołączeniem do NREP Jani spędził pięć lat jako konsultant i kierownik projektów w Boston Consulting Group, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie strategii, finansów korporacyjnych i działań operacyjnych, pracując w biurach w Helsinkach i Nowym Jorku. Wcześniej był zaangażowany w  działania związane z fuzjami i przejęciami w JP Capital, Nordic Advisor Group i Morgan Stanley. Jani zdobył dyplom magistra ekonomii (finanse) w Helsińskiej Wyższej Szkole Handlu w Finlandii.

jani.nokkanen@nrep.com

JENS PETTER HAGEN

W NREP od 2015 r.
Jens Petter kieruje biurem NREP w Oslo. Jest członkiem komitetu inwestycyjnego i menedżerem funduszu NSF IV i NSF V. Ponadto kieruje linią biznesową Deals & Incubation, która koncentruje się na inkubowaniu nowych strategii inwestycyjnych i dokonywaniu inwestycji oportunistycznych.  Przed dołączeniem do NREP, Jens Petter spędził prawie dziewięć lat w globalnej firmie private equity Advent International w Londynie, gdzie przez ostatnie pięć lat koordynował działalność Adventu w regionie nordyckim. Zdobył również doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Nowym Jorku i Londynie. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie handlu uzyskany w McIntire School of Commerce na Uniwersytecie Wirginii, a także ukończył dwa lata studiów prawniczych na Uniwersytecie w Oslo.

jens.petter.hagen@nrep.com

 

Petri Valkama

W NREP od 2014 roku

Petri jest szefem inwestycji NREP w segmencie mieszkaniowym. Od czasu dołączenia do firmy zajmował się ewaluacją i obsługą inwestycji dla logistyki i mieszkaniowych, a ostatnio odpowiada za stworzenie i rozwijanie strategii Serviced Living dla Noli Studios – od początkowego pomysłu po realizację pierwszych transakcji. Przed dołączeniem do NREP spędził pięć lat w McKinsey & Company, gdzie był kluczowym członkiem lokalnej kadry zarządzającej i prowadził duże projekty transformacyjne dla firm skandynawskich działających na skalę międzynarodową. Ukończył studia magisterskie w zakresie strategii biznesowej i matematyki stosowanej w Wyższej Szkole Nauk Uniwersytetu Aalto.

petri.valkama@nrep.com

Rune Kock

W NREP od 2012 r.
Rune jest zastępcą dyrektora generalnego i szefem segmentu Living w NREP. Jest stałym członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Odkąd dołączył do NREP w 2012 roku, Rune odpowiada za pozyskiwanie i realizację transakcji na rynku nieruchomości oraz za zarządzanie aktywami w ramach wszystkich strategii inwestycyjnych NREP w krajach nordyckich. Dodatkowo, jest odpowiedzialny za zarządzanie dwoma funduszami mieszkaniowymi: NREP Development Fund 1 oraz NREP Copenhagen Residential Fund. Wcześniej Rune był Dyrektorem Inwestycji w ATP Real Estate , będącego częścią  największego w Danii i jednego z największych w Europie funduszy emerytalnych. Wcześniej, przez dziewięć lat pracował w Catella Corporate Finance, ostatnio na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za transakcje na duńskim rynku nieruchomości. W Catelli przeprowadził transakcje o łącznej wartości ponad 1,8 mld euro we wszystkich segmentach rynku nieruchomości. Posiada tytuł magistra ekonomii uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz certyfikat MRICS nadany przez Royal Institution of Chartered Surveyors.

rune.kock@nrep.com

STEFAN WALLANDER

W NREP od 2016 r.

Stefan Wallander jest dyrektorem ds. biznesowych i partnerem w NREP. Stefan jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego, szefem biura w Szwecji oraz partnerem wiodącym w dziale domów opieki NREP. Przed dołączeniem do NREP spędził cztery lata w Modern Times Group, skandynawskiej grupie telewizyjno-rozrywkowej, jako starszy wiceprezes, dyrektor ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu, a także kierował opartą na fuzjach i przejęciach transformacją z mediów tradycyjnych w rozrywkę cyfrową i treści premium. Przed MTG Stefan spędził dwanaście lat w międzynarodowej bankowości inwestycyjnej, z czego osiem w Londynie, pracując dla Credit Suisse, ABN AMRO i RBS, zdobywając szerokie doświadczenie w produktach takich jak fuzje i przejęcia, syndykacje kredytów, DCM i ECM, obejmując m.in. branżę telekomunikacyjną, media, nowoczesne technologie, energetykę i zasoby naturalne, nieruchomości i przemysł. Stefan zdobył dyplom magistra finansów w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie i Ross School of Business w Michigan.

stefan.wallander@nrep.com

Thomas Riise-Jakobsen

W NREP od 2011 roku.

Thomas jest niestałym członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Pracuje w duńskim dziale transakcji, gdzie prowadzi inwestycje w ramach zespołu zajmującego się pozostałymi segmentami rynku. Thomas skupia się na transakcjach i inwestycjach budowlanych o dużej skali. Przed dołączeniem do NREP pracował jako menedżer ds. inwestycji w Cushman Wakefield (RED Property Advisors), gdzie zajmował się transakcjami w sektorze nieruchomości dla handlu detalicznego w Danii. Zdobywał doświadczenie również jako kierownik projektu w firmie TK Development w Kopenhadze. Z wykształcenia jest ekonomistą – tytuł magistra obronił w Szkole Biznesu i Nauk Społecznych na Uniwersytecie w Aarhus. Jest także dyplomowanym agentem nieruchomości z tytułem licencjata w zakresie wyceny nieruchomości komercyjnych, uzyskanym w Kopenhaskiej Szkole Biznesowej.

thomas.riise-jakobsen@nrep.com

TOKE SUNDENÆS CLAUSEN

W NREP od 2015 roku

Toke Sundenæs Clausen jest partnerem, odpowiedzialnym za inwestycje biurowe NREP. Do firmy dołączył w 2015 r. Od tamtej pory przeprowadził liczne transakcje, pełniąc wiodącą rolę w procesie budowania strategii i oferty NREP w sektorze inwestycji biurowych, funkcjonujących pod marką Woods.
Przed dołączeniem do NREP Toke pracował w Boston Consulting Group jako Project Leader. Współpracował wówczas z klientami z różnych sektorów w ramach private equity, transportu oraz dóbr konsumpcyjnych.
Toke posiada tytuł magistra finansów i ekonomii, który uzyskał na Uniwersytecie w Aarhus w Danii.

toke.clausen@nrep.com