Zarząd

ZESPÓŁ ZARZĄDZACY

CLAUS MATHISEN, CEO

Claus Mathisen jest dyrektorem generalnym i partnerem w NREP. Dołączył do firmy w 2008, a dyrektorem generalnym został w 2018. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora naczelnego jednej z platform innowacyjnych firmy Pelican Self Storage. Przed dołączeniem do NREP, Claus pracował w Boston Consulting Group, gdzie doradzał w zakresie inwestycji typu private equity w krajach nordyckich, z naciskiem na handel detaliczny, usługi dla biznesu i przemysł. Opracowywał też strategie wzrostu i jakości działań operacyjnych dla dużych klientów infrastrukturalnych, takich jak lotniska oraz firmy z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i pocztowego. Wcześniej Claus pracował w londyńskim oddziale fuzji i przejęć JP Morgan’s, gdzie zajmował się transakcjami w sektorach handlu detalicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, dla private equity i klientów korporacyjnych. Claus zdobył tytuł magistra ekonomii w Copenhagen Business School.

claus.mathisen@nrep.com

JANI NOKKANEN, CIO

Jani Nokkanen jest dyrektorem ds. informatycznych i partnerem w NREP. Jest również przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego i zarządza strategicznymi funduszami NREP, Nordic Strategies Funds I, II i III. Ponadto aktywnie uczestniczy w inwestycjach fińskich. Przed dołączeniem do NREP Jani spędził pięć lat jako konsultant i kierownik projektów w Boston Consulting Group, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie strategii, finansów korporacyjnych i działań operacyjnych, pracując w biurach w Helsinkach i Nowym Jorku. Wcześniej był zaangażowany w  działania związane z fuzjami i przejęciami w JP Capital, Nordic Advisor Group i Morgan Stanley. Jani zdobył dyplom magistra ekonomii (finanse) w Helsińskiej Wyższej Szkole Handlu w Finlandii.

jani.nokkanen@nrep.com

HENRIK SKAK BENDER, COO

Henrik Skak Bender jest dyrektorem operacyjnym i partnerem w NREP. Przed dołączeniem do NREP Henrik pełnił funkcję dyrektora finansowego grupy w WS Audiology, jednej z trzech największych na świecie firm zajmujących się aparatami słuchowymi. Henrik zajmował stanowisko dyrektora finansowego grupy i dyrektora ds. integracji od czasu fuzji w marcu 2019 r., kiedy to powstała firma WS Audiology w wyniku fuzji Sivantos (Niemcy) i Widex (Dania). Przed dołączeniem do firmy Widex w 2013 r. jako dyrektor finansowy grupy, Henrik pracował przez prawie cztery lata w McKinsey & Co, gdzie kierował globalnymi usługami w zakresie odzysku i transformacji oraz skupiał się na wspieraniu firm w sytuacjach kryzysowych. Henrik rozpoczął karierę w A.P. Moller – Maersk, gdzie spędził siedem lat, zajmując finalnie stanowisko dyrektora generalnego w Biurze Strategii grupy, odpowiedzialnego za alokację kapitału, planowanie strategiczne i projekty organizacyjne w grupie. Henrik zdobył tytuł magistra ekonomii stosowanej i finansów w Copenhagen Business School oraz dyplom licencjata w dziedzinie matematyki na Uniwersytecie Kopenhaskim.

henrik.bender@nrep.com

STEFAN WALLANDER, CBO

Stefan Wallander jest dyrektorem ds. biznesowych i partnerem w NREP. Stefan jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego, szefem biura w Szwecji oraz partnerem wiodącym w dziale domów opieki NREP. Przed dołączeniem do NREP spędził cztery lata w Modern Times Group, skandynawskiej grupie telewizyjno-rozrywkowej, jako starszy wiceprezes, dyrektor ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu, a także kierował opartą na fuzjach i przejęciach transformacją z mediów tradycyjnych w rozrywkę cyfrową i treści premium. Przed MTG Stefan spędził dwanaście lat w międzynarodowej bankowości inwestycyjnej, z czego osiem w Londynie, pracując dla Credit Suisse, ABN AMRO i RBS, zdobywając szerokie doświadczenie w obszarach takich jak fuzje i przejęcia, syndykacje kredytów, DCM i ECM, obejmując m.in. branżę telekomunikacyjną, media, nowoczesne technologie, energetykę i zasoby naturalne, nieruchomości i przemysł. Stefan zdobył dyplom magistra finansów w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie i Ross School of Business w Michigan.

stefan.wallander@nrep.com

JENS STENDER, Dyrektor rynków globalnych

Dr Jens Stender jest Dyrektorem Rynków Globalnych i Partnerem w NREP. Odpowiada za rozwój na nowych rynkach, a także kreowanie nowych linii biznesowych. Stender przechodzi do NREP z Egon Zehnder, globalnej firmy doradczej i executive search, gdzie przez 14 lat pełnił funkcję partnera, a następnie Global Co-Head of the Technology and Communications Practice. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, doradzał wiodącym firmom technologicznym i cyfrowym, a także globalnym funduszom private equity i infrastrukturalnym, w podejmowaniu najważniejszych decyzji przywódczych. Doradzał przy powoływaniu dyrektorów generalnych, awansach na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla oraz w sprawach rozwoju zespołów i organizacji. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora generalnego i założyciela MFD Mobiles Fernsehen Deutschland GmbH w Niemczech, a także pracował jako szef działu fuzji i przejęć w debitel AG oraz jako prawnik specjalizujący się w fuzjach i przejęciach w kancelarii Linklaters w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Posiada tytuł doktora prawa oraz MBA London Business School.

jens.stender@nrep.com

ZARZĄD

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

PREZES ZARZĄDU

Mikkel Bülow-Lehnsby jest prezesem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Pełnił funkcję dyrektora generalnego NREP przez pierwsze 13 lat działalności firmy i odegrał ważną rolę w rozwoju strategii inwestycyjnej i kultury spółki, zakorzenionej w silnym przekonaniu, że rozwiązywanie problemów i nadawanie światu lepszego kierunku rozwoju jest najskuteczniejszym długofalowym modelem biznesowym. Mikkel zasiada obecnie w zarządzie NREP, będąc jednocześnie przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego „2150″, nowego funduszu NREP, zajmującego się zrównoważonym rozwojem technologicznym, którego celem jest poprawa jakości środowiska nieruchomości, poprzez inwestowanie w technologie, dzięki którym miasta mogą stawać się odporne i zrównoważone. Wcześniej Mikkel zajmował się fuzjami i przejęciami, rozwojem biznesu, strategii korporacyjnej i przedsiębiorczości w Egmont Group, Goldman Sachs oraz w start-upach w Londynie, Kopenhadze, Chile i Bostonie. Mikkel posiada dyplom licencjata w dziedzinie biznesu międzynarodowego uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz tytuł MBA uzyskany w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych.

Mikkel jest również członkiem zarządu Green Building Council, Denmark i „UN Live”, a także zapalonym inwestorem wspierającym wiele start-upów, które są zgodne z jego wizją rozwiązywania problemów w celu nadawania światu lepszego kierunku rozwoju.

mikkel.lehnsby@nrep.com

RASMUS NØRGAARD

CZŁONEK ZARZĄDU

Rasmus Nørgaard jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Przez ponad dekadę pełnił, wraz z Rickardem S. Dahlbergiem, funkcję dyrektora ds. operacyjnych NREP. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich aspektach inwestowania w nieruchomości, zarządzał procesami sourcingu, finansowania, analizy ryzyka, due diligence i implementacji. Był również zaangażowany w zarządzanie aktywami portfeli nieruchomości. Obecnie Rasmus koncentruje się na pracy w zarządzie NREP, jednocześnie poszukując nowych rozwiązań, które pozwolą kapitałowi prywatnemu sprostać wyzwaniu, jakim są rosnące ceny nieruchomości w miastach, skorelowane ze spadkiem siły nabywczej mieszkańców. Przed założeniem NREP Rasmus był szefem działu nieruchomości międzynarodowych w Nordea Asset Management & Life, gdzie odpowiadał za sourcing, ewaluację i analizę ryzyka dla zarządzających funduszami nieruchomości oraz nadzorował fundusze o wartości aktywów 300 mln euro. Przed rozpoczęciem pracy w Nordea, Rasmus pracował jako konsultant w McKinsey & Co, gdzie był zaangażowany w szereg procesów związanych ze strategią, rozwojem biznesu oraz fuzjami i przejęciami, pracując głównie z dużymi międzynarodowymi klientami z siedzibą w Danii. Rasmus rozpoczął swoją karierę w Unibank Markets, doradzając klientom w zakresie strategii zabezpieczania stóp procentowych. Uzyskał tytuł magistra ekonomii i finansów na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii oraz na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA.

rasmus.norgaard@nrep.com

RICKARD S. DAHLBERG

CZŁONEK ZARZĄDU

Rickard S. Dahlberg jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Jest również głównym partnerem Logicenters, firmy logistycznej należącej do NREP i od początku jej powołania w 2005 r., odgrywał ważną rolę w opracowywaniu jej strategii. Przez ponad dekadę kierował szewdzkim oddziałem NREP, będąc jednocześnie członkiem Komitetu Inwestycyjnego firmy oraz CIO wraz z Rasmusem Nørgaardem. Zarządzał sourcingiem, finansowaniem, analizą ryzyka, due diligence, implementacją i procedurami wyjścia dla wielu transakcji NREP. Ponadto aktywnie uczestniczył w strukturyzowaniu finansowania dłużnego oraz zarządzaniu aktywami nabytych nieruchomości. Przed założeniem NREP Rickard był menadżerem ds. transakcji w GE Capital Real Estate w Szwecji, gdzie odpowiadał za realizację nowych inwestycji w krajach skandynawskich, zarządzanie JV i portfelem pożyczek, a także za strategie wyjścia i sprzedaż aktywów. Wcześniej pracował jako kierownik projektu w zespole DTZ Capital Markets w Szwecji. Rickard posiada tytuł licencjata z zakresu inżynierii budowlanej, który zdobył w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie w Szwecji oraz tytuł magistra z zakresu inwestycji i finansowania nieruchomości z Cass Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

rickard.dahlberg@nrep.com

CELIA FRANCIS

CZŁONEK ZARZĄDU

Celia Francis jest doświadczoną i zorientowaną na cel dyrektor techniczną w NREP. Wcześniej Celia piastowała stanowisko dyrektora generalnego w Rated People, innowacyjnym portalu internetowym, łączącym miliony właścicieli domów z wykwalifikowanymi lokalnymi handlowcami w Wielkiej Brytanii. Wartość transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Rated People wycenia się na 3 miliardy funtów rocznie. Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego w Rated People, Celia pełniła funkcję CEO w firmie WeeWorld, zajmującej się grami społecznościowymi i networkingiem, z której usług skorzystało do tej pory ponad 70 milionów użytkowników. Jeszcze wcześniej rozwijała projekty T-Mobile o wartości 2 miliardów euro. Pracując w IDEO, wiodącej na świecie firmie konsultingowej, zajmującej się innowacjami, współpracowała z wieloma czołowymi firmami z branży produktów i usług konsumenckich.

Celia współprzewodniczy grupie starszych liderów cyfrowych H2 w Londynie. Jest współzałożycielką kobiecej sieci technologicznej i medialnej WITSend oraz globalnej grupy liderów projektów zalesiania The Art of Forests. Celia doradza wielu firmom zajmującym się budową domów w sposób zrównoważony oraz naturalnymi rozwiązaniami w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla.

MORTEN BECK JØRGENSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

Morten dołączył do Novo Holdings w marcu 2005 r. jako dyrektor ds. inwestycji w Novo Capital Investors. Jest partnerem zarządzającym zespołu od 2016 r. Za kierownictwa Mortena zarządzane aktywa wzrosły z 30 mld DKK do 75 mld DKK, podczas, gdy zespół powiększył się z trzech do ośmiu specjalistów ds. inwestycji. Obszary inwestycyjne rozszerzyły się z aktywów publicznych, na private equity i aktywa rzeczowe. Morten zdobył tytuł magistra finansów i rachunkowości w Aarhus School of Business w Danii oraz EMBA w IMD w Szwajcarii. Przed dołączeniem do Novo Holdings Morten był zatrudniony w Novo Nordisk i Nordea Markets.

Partnerzy

ALFRED EKLÖF

In NREP since 2014
Alfred Eklöf is a Partner and the Fund Manager of NREP Income+ Fund. Since joining NREP in 2014, Alfred has led the Logicenters’ Nordic Strategy & Transactions team and executed numerous real estate transactions in Sweden across several of NREP’s core segments, including logistics and residential. Alfred has played an instrumental role in establishing the Logicenters business line, shaping NREP’s investment strategies in logistics and significantly strengthening the firm’s position as a leading logistics developer and investment manager in the Nordics. Furthermore, he has had a leading role in establishing and managing NREP’s core/core+ investment mandates since 2015 and is currently the Fund Manager of the NREP Income+ Fund.

Prior to joining NREP, Alfred was an Engagement Manager at McKinsey & Company in Stockholm serving clients across Europe on a broad range of strategic topics in sectors such as private equity, automotive and technology. He holds a M.Sc. in Industrial Engineering & Management from Chalmers University of Technology and dual M.Sc. degrees (60 credits) in Business Administration and Economics from the University of Gothenburg.

alfred.eklof@nrep.com

CLAUS MATHISEN

Claus Mathisen jest dyrektorem generalnym i partnerem w NREP. Dołączył do firmy w 2009, a dyrektorem generalnym jest od 2018. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora naczelnego jednej z platform innowacyjnych firmy,Pelican Self Storage’. Przed dołączeniem do zespołu NREP, Claus pracował w Boston Consulting Group, gdzie doradzał w sprawie inwestycji typu private equity w krajach nordyckich, z naciskiem na handel detaliczny, usługi dla biznesu i przemysł. Opracowywał też strategie wzrostu i jakości działań operacyjnych dla dużych klientów infrastrukturalnych, takich jak lotniska oraz firmy z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i pocztowego. Wcześniej Claus pracował w londyńskim oddziale fuzji i przejęć JP Morgan’s, gdzie zajmował się transakcjami w sektorach handlu detalicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, dla private equity i klientów korporacyjnych. Claus zdobył tytuł magistra ekonomii w Copenhagen Business School.

claus.mathisen@nrep.com

DIDDE MARIA TRACHSEL KRISTENSEN

In NREP since 2015
Didde Maria Trachsel Kristensen is a Partner and heads the Investor Relations team at NREP. Since joining, Didde focuses on the development of new business areas, fundraising and investor relations. Prior to joining NREP, Didde spent 5 years as M&A Transaction Manager at DONG Energy (a Danish utility) working mainly with divestments and establishment of long term partnerships with international financial and institutional investors for the construction and operation of offshore wind farms. She has also previously worked with mortgage financing in Nykredit. Didde holds a M.Sc. in Economics and Business Management from Aarhus University, Denmark.

didde.kristensen@nrep.com

Emanuele Bena

In NREP since 2020
Emanuele is a Partner and Head of Capital Markets, based in the London office. Prior to joining NREP, Emanuele was an Executive Director within EMEA Real Estate Investment Banking at J.P. Morgan. Whilst at J.P. Morgan, he was responsible for client coverage of REITs, corporates, institutional investors and private equity companies specialised in commercial and residential real estate, homebuilding and hospitality. Over his coverage career, Emanuele has advised on and executed transactions with an aggregate value of over €65 billion across all property market segments and geographies. He is an International Finance graduate from Bocconi University in Milan.

emanuele.bena@nrep.com

GUSTAF LILLIEHÖÖK

W NREP od 2012 r.
Gustaf skupia się przede wszystkim na działaniach ESG i rozwijaniu sieci partnerów strategicznych NREP. Zanim dołączył do NREP, spędził siedem lat w Interntional Finance Corporation (IFC), inwestycyjnej części Grupy Banku Światowego zajmującej się sektorem prywatnym. Ostatnio pełnił tam rolę lidera działań inwestycyjnych IFC w sektorze górniczym w Europie Wschodniej, Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Przed rozpoczęciem pracy w IFC pracował jako konsultant w firmie Oliver Wyman w Singapurze, gdzie obsługiwał projekty doradcze w zakresie strategii biznesowej i zarządzania ryzykiem dla instytucji świadczących usługi finansowe w regionie Azji Wschodniej. Gustaf ma również doświadczenie w doradztwie w zakresie zarządzania w Rosji oraz w bankowości inwestycyjnej w Chinach. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii uzyskany w Wharton School (USA), tytuł licencjata w dziedzinie mandaryńskiego i studiów międzynarodowych uzyskany na Uniwersytecie Pensylwanii (USA) oraz tytuł magistra w dziedzinie studiów nad rozwojem uzyskany na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).

gustaf.lilliehook@nrep.com

 

HEATHER MULAHASANI

In NREP since 2022
As Partner Heather explores adjacent infrastructure investment opportunities in the urban ecosystem. Heather has vast expertise across real estate and infrastructure investing and before joining NREP she has held various senior roles at Goldman Sachs over a twenty-year period, most recently as one of two Partners leading its European Infrastructure team responsible for investing a $2.5bn infrastructure equity fund. Prior to this, Heather acted as Managing Director and then Partner within Goldman Sachs’ real estate team, driving its growth into evolving geographies including the Nordics, Germany, UK, France, Spain. Heather holds a BA/MA in Literae Humaniores from University of Oxford.

heather.mulahasani@nrep.com

HENRIK SKAK BENDER

In NREP since 2020
Henrik Skak Bender is COO and Partner at NREP. Prior to joining NREP, Henrik served as Group CFO at WS Audiology, one of the World’s three major hearing aid companies. Henrik held the position as Group CFO and Head of Integration since the merger in March 2019, when WS Audiology was created in a merger between Sivantos (Germany) and Widex (Denmark). Before joining Widex in 2013 as Group CFO, Henrik worked almost four years at McKinsey & Co where he was a leader in the company’s Global Recovery and Transformation Services and focused on supporting companies in turnaround situations. Henrik started his career with seven years in A.P. Moller – Maersk with his last position as General Manager at the Group Strategy office responsible for Capital Allocation, Strategic Planning and organizational projects across the A.P. Moller – Maersk Group. Henrik holds an M.Sc. in Applied Economics and Finance from Copenhagen Business School and bachelor degree in Mathematics from Copenhagen University.

henrik.bender@nrep.com

JANI NOKKANEN

W NREP od 2008 r.

Jani Nokkanen jest dyrektorem ds. informatycznych i partnerem w NREP. Jest również przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego i zarządza strategicznymi funduszami NREP, Nordic Strategies Funds I, II i III. Ponadto aktywnie uczestniczy w inwestycjach fińskich. Przed dołączeniem do NREP Jani spędził pięć lat jako konsultant i kierownik projektów w Boston Consulting Group, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie strategii, finansów korporacyjnych i działań operacyjnych, pracując w biurach w Helsinkach i Nowym Jorku. Wcześniej był zaangażowany w  działania związane z fuzjami i przejęciami w JP Capital, Nordic Advisor Group i Morgan Stanley. Jani zdobył dyplom magistra ekonomii (finanse) w Helsińskiej Wyższej Szkole Handlu w Finlandii.

jani.nokkanen@nrep.com

JENS PETTER HAGEN

W NREP od 2015 r.
Jens Petter kieruje biurem NREP w Oslo. Jest członkiem komitetu inwestycyjnego i menedżerem funduszu NSF IV i NSF V. Ponadto kieruje linią biznesową Deals & Incubation, która koncentruje się na inkubowaniu nowych strategii inwestycyjnych i dokonywaniu inwestycji oportunistycznych.  Przed dołączeniem do NREP, Jens Petter spędził prawie dziewięć lat w globalnej firmie private equity Advent International w Londynie, gdzie przez ostatnie pięć lat koordynował działalność Adventu w regionie nordyckim. Zdobył również doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Nowym Jorku i Londynie. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie handlu uzyskany w McIntire School of Commerce na Uniwersytecie Wirginii, a także ukończył dwa lata studiów prawniczych na Uniwersytecie w Oslo.

jens.petter.hagen@nrep.com

 

JENS STENDER, Dyrektor rynków globalnych

Dr Jens Stender jest Dyrektorem Rynków Globalnych i Partnerem w NREP. Odpowiada za rozwój na nowych rynkach, a także kreowanie nowych linii biznesowych. Stender przechodzi do NREP z Egon Zehnder, globalnej firmy doradczej i executive search, gdzie przez 14 lat pełnił funkcję partnera, a następnie Global Co-Head of the Technology and Communications Practice. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, doradzał wiodącym firmom technologicznym i cyfrowym, a także globalnym funduszom private equity i infrastrukturalnym, w podejmowaniu najważniejszych decyzji przywódczych. Doradzał przy powoływaniu dyrektorów generalnych, awansach na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla oraz w sprawach rozwoju zespołów i organizacji. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora generalnego i założyciela MFD Mobiles Fernsehen Deutschland GmbH w Niemczech, a także pracował jako szef działu fuzji i przejęć w debitel AG oraz jako prawnik specjalizujący się w fuzjach i przejęciach w kancelarii Linklaters w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Posiada tytuł doktora prawa oraz MBA London Business School.

jens.stender@nrep.com

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

W NREP od 2005 r.

Mikkel Bülow-Lehnsby jest prezesem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Mikkel pełnił funkcję dyrektora generalnego NREP przez pierwsze 13 lat działalności firmy i odegrał ważną rolę w rozwoju strategii inwestycyjnej i kultury NREP, zakorzenionej w silnym przekonaniu, że rozwiązywanie problemów i nadawanie światu lepszego kierunku rozwoju jest najskuteczniejszym długofalowym modelem biznesowym. Mikkel zasiada obecnie w zarządzie NREP, będąc jednocześnie przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego „2150″, nowego funduszu NREP zajmującego się zrównoważonym rozwojem technologicznym, którego celem jest poprawa jakości nieruchomości poprzez inwestowanie w technologie, dzięki którym miasta mogą stać się odporne i zrównoważone. Wcześniej Mikkel zajmował się fuzjami i przejęciami, rozwojem biznesu, strategii korporacyjnej i przedsiębiorczości w Egmont Group, Goldman Sachs oraz w start-upach w Londynie, Kopenhadze, Chile i Bostonie. Mikkel posiada dyplom licencjata w dziedzinie biznesu międzynarodowego uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz tytuł MBA uzyskany w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych.

Mikkel jest również członkiem zarządu Green Building Council, Denmark i „UN Live”, a także zapalonym inwestorem wspierającym wiele start-upów, które są zgodne z jego wizją rozwiązywania problemów w celu nadawania światu lepszego kierunku rozwoju.

mikkel.lehnsby@nrep.com

MIKKO RÄSÄNEN

W NREP od 2006 r.
Mikko jest partnerem w NREP. Odpowiadał za budowę biura NREP w Helsinkach, którym współkieruje od czasu jego założenia w 2006 roku. Mikko odpowiada za fińska działalność NREP, w tym za tworzenie zespołu oraz opracowywanie i wdrażanie lokalnej strategii zarządzania inwestycjami i aktywami. Mikko prowadził lub współkierował pojedynczymi transakcjami nieruchomościowymi i portfelowymi w Finlandii w różnych segmentach rynku nieruchomości. Obecnie koncentruje się na nadzorowaniu drewnianego budownictwa modułowego w NREP oraz poszukiwaniu nowej strategii inwestycyjnej w zakresie przystępnego cenowo i zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego. Zanim dołączył do NREP, był konsultantem ds. zarządzania w Boston Consulting Group w Helsinkach, gdzie brał udział w kilku procesach przejęć i projektach rozwoju spółek portfelowych dla nordyckich funduszy private equity. Zdobył również doświadczenie w zakresie strategii, działań operacyjnych i rozwoju biznesu, pracując dla kilku dużych fińskich klientów międzynarodowych w różnych sektorach. Posiada tytuł magistra ekonomii uzyskany w Helsinki School of Economics w Finlandii.

mikko.rasanen@nrep.com

Petri Valkama

In NREP since 2014
Petri is head of the NREP’s investments in the Living segment. Since joining NREP, Petri has been evaluating and responsible for investments within logistics, residential and developments and most recently been responsible in designing and developing NREP’s Serviced Living strategy Noli Studios from initial idea to execution of the first transactions. Prior to joining NREP, he spent five years with McKinsey & Company where he was a core member of the local leadership team and led large transformation projects for multinational Nordic companies. He holds a M.Sc in Business Strategy and Applied Mathematics from the Aalto University, School of Science.

petri.valkama@nrep.com

RASMUS NØRGAARD

W NREP od 2005 r.

Rasmus Nørgaard jest członkiem Zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Przez ponad dekadę pełnił, wraz z Rickardem S. Dahlbergiem, funkcję dyrektora ds. operacyjnych NREP. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich aspektach inwestowania w nieruchomości, zarządzał procesami sourcingu, finansowania, analizy ryzyka, due diligence i implementacji. Był również aktywnie zaangażowany w zarządzanie aktywami portfeli nieruchomości. Obecnie Rasmus koncentruje się na pracy w zarządzie NREP, jednocześnie poszukując nowych rozwiązań, które pozwolą kapitałowi prywatnemu sprostać rosnącemu wyzwaniu, jakim jest przystępność cenowa nieruchomości w miastach. Przed założeniem NREP Rasmus był szefem działu nieruchomości międzynarodowych w Nordea Asset Management & Life, gdzie odpowiadał za sourcing, ewaluację i analizę ryzyka dla zarządzających funduszami nieruchomości oraz nadzorował zobowiązania z funduszy o wartości 300 milionów euro. Przed rozpoczęciem pracy w Nordea Rasmus pracował jako konsultant w McKinsey & Co, gdzie był zaangażowany w szereg procesów związanych ze strategią, rozwojem biznesu oraz fuzjami i przejęciami, pracując głównie z dużymi międzynarodowymi klientami z siedzibą w Danii. Rasmus rozpoczął swoją karierę w Unibank Markets, doradzając klientom w zakresie strategii zabezpieczania stóp procentowych. Uzyskał tytuł magistra ekonomii i finansów na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii oraz na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA.

rasmus.norgaard@nrep.com

RICKARD S. DAHLBERG

W NREP od 2005 r.

Rickard S. Dahlberg jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Jest również głównym Partnerem Logicenters, firmy logistycznej NREP i od początku jej działania, w 2005 r., odgrywał ważną rolę w opracowywaniu strategii logistycznej. Przez ponad dekadę Rickard kierował NREP w Szwecji, będąc jednocześnie członkiem Komitetu Inwestycyjnego firmy i CIO razem z Rasmusem Nørgaardem. Zarządzał sourcingiem, finansowaniem, analizą ryzyka, due diligence, implementacją i procedurami wyjścia dla wielu transakcji NREP. Ponadto aktywnie uczestniczył w strukturyzowaniu finansowania dłużnego oraz zarządzaniu aktywami nabytych nieruchomości. Przed założeniem NREP Rickard był menadżerem ds. transakcji w GE Capital Real Estate w Szwecji, gdzie był odpowiedzialny za realizację nowych inwestycji w krajach skandynawskich, zarządzanie JV i portfelem pożyczek, a także był odpowiedzialny za strategie wyjścia i sprzedaż aktywów. Wcześniej pracował jako kierownik projektu w zespole DTZ Capital Markets w Szwecji. Rickard posiada tytuł licencjata z zakresu inżynierii budowlanej zdobyty w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie w Szwecji oraz tytuł magistra z zakresu inwestycji i finansowania nieruchomości z Cass Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

rickard.dahlberg@nrep.com

Rune Kock

W NREP od 2012 r.
Rune jest zastępcą dyrektora generalnego i szefem segmentu Living w NREP. Jest stałym członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Odkąd dołączył do NREP w 2012 roku, Rune odpowiada za pozyskiwanie i realizację transakcji na rynku nieruchomości oraz za zarządzanie aktywami w ramach wszystkich strategii inwestycyjnych NREP w krajach nordyckich. Dodatkowo, jest odpowiedzialny za zarządzanie dwoma funduszami mieszkaniowymi: NREP Development Fund 1 oraz NREP Copenhagen Residential Fund. Wcześniej Rune był Dyrektorem Inwestycji w ATP Real Estate , będącego częścią  największego w Danii i jednego z największych w Europie funduszy emerytalnych. Wcześniej, przez dziewięć lat pracował w Catella Corporate Finance, ostatnio na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za transakcje na duńskim rynku nieruchomości. W Catelli przeprowadził transakcje o łącznej wartości ponad 1,8 mld euro we wszystkich segmentach rynku nieruchomości. Posiada tytuł magistra ekonomii uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz certyfikat MRICS nadany przez Royal Institution of Chartered Surveyors.

rune.kock@nrep.com

STEFAN WALLANDER

W NREP od 2016 r.

Stefan Wallander jest dyrektorem ds. biznesowych i partnerem w NREP. Stefan jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego, szefem biura w Szwecji oraz partnerem wiodącym w dziale domów opieki NREP. Przed dołączeniem do NREP spędził cztery lata w Modern Times Group, skandynawskiej grupie telewizyjno-rozrywkowej, jako starszy wiceprezes, dyrektor ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu, a także kierował opartą na fuzjach i przejęciach transformacją z mediów tradycyjnych w rozrywkę cyfrową i treści premium. Przed MTG Stefan spędził dwanaście lat w międzynarodowej bankowości inwestycyjnej, z czego osiem w Londynie, pracując dla Credit Suisse, ABN AMRO i RBS, zdobywając szerokie doświadczenie w produktach takich jak fuzje i przejęcia, syndykacje kredytów, DCM i ECM, obejmując m.in. branżę telekomunikacyjną, media, nowoczesne technologie, energetykę i zasoby naturalne, nieruchomości i przemysł. Stefan zdobył dyplom magistra finansów w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie i Ross School of Business w Michigan.

stefan.wallander@nrep.com

Thomas Riise-Jakobsen

In NREP since 2011
Thomas is a non-permanent member of the Investment Committee. He works within the Danish transactions team where he leads investments within the Other Segments team. Thomas focuses on transactions and large-scale developments. Prior to joining NREP, Thomas worked as an Investment Manager at Cushman Wakefield (RED Property Advisors), where he focused on real estate transactions in the retail space in Denmark. He also gained experience as a Project Manager at TK Development in Copenhagen. He holds a M.Sc. in Economics from Aarhus Business School, Denmark. He also qualified as a Chartered Real Estate Agent with a Bachelor in Commercial Property Valuation from Copenhagen Business School, Denmark.

thomas.riise-jakobsen@nrep.com