Zarząd

ZESPÓŁ ZARZĄDZACY

CLAUS MATHISEN, CEO

claus.mathisen@nrep.com

Jens Stender

JENS STENDER, DEPUTY CEO

jens.stender@nrep.com

HENRIK SKAK BENDER, COO

henrik.bender@nrep.com

COLIN THROSSELL, CFO

colin.throssell@nrep.com

DIDDE MARIA TRACHSEL KRISTENSEN,
HEAD OF IR

didde.kristensen@nrep.com

RUNE KOCK, CEO REAL ESTATE

rune.kock@nrep.com

JANI NOKKANEN, CIO REAL ESTATE

jani.nokkanen@nrep.com

STEFAN WALLANDER,

HEAD OF URBAN TRANSITION

stefan.wallander@nrep.com

EMANUELE BENA, HEAD OF CREDIT

emanuele.bena@nrep.com

ZARZĄD

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

PREZES ZARZĄDU

Mikkel Bülow-Lehnsby jest prezesem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Pełnił funkcję dyrektora generalnego NREP przez pierwsze 13 lat działalności firmy i odegrał ważną rolę w rozwoju strategii inwestycyjnej i kultury spółki, zakorzenionej w silnym przekonaniu, że rozwiązywanie problemów i nadawanie światu lepszego kierunku rozwoju jest najskuteczniejszym długofalowym modelem biznesowym. Mikkel zasiada obecnie w zarządzie NREP, będąc jednocześnie przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego „2150″, nowego funduszu NREP, zajmującego się zrównoważonym rozwojem technologicznym, którego celem jest poprawa jakości środowiska nieruchomości, poprzez inwestowanie w technologie, dzięki którym miasta mogą stawać się odporne i zrównoważone. Wcześniej Mikkel zajmował się fuzjami i przejęciami, rozwojem biznesu, strategii korporacyjnej i przedsiębiorczości w Egmont Group, Goldman Sachs oraz w start-upach w Londynie, Kopenhadze, Chile i Bostonie. Mikkel posiada dyplom licencjata w dziedzinie biznesu międzynarodowego uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz tytuł MBA uzyskany w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych.

Mikkel jest również członkiem zarządu Green Building Council, Denmark i „UN Live”, a także zapalonym inwestorem wspierającym wiele start-upów, które są zgodne z jego wizją rozwiązywania problemów w celu nadawania światu lepszego kierunku rozwoju.

mikkel.lehnsby@nrep.com

RASMUS NØRGAARD

CZŁONEK ZARZĄDU

Rasmus Nørgaard jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Przez ponad dekadę pełnił, wraz z Rickardem S. Dahlbergiem, funkcję dyrektora ds. operacyjnych NREP. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich aspektach inwestowania w nieruchomości, zarządzał procesami sourcingu, finansowania, analizy ryzyka, due diligence i implementacji. Był również zaangażowany w zarządzanie aktywami portfeli nieruchomości. Obecnie Rasmus koncentruje się na pracy w zarządzie NREP, jednocześnie poszukując nowych rozwiązań, które pozwolą kapitałowi prywatnemu sprostać wyzwaniu, jakim są rosnące ceny nieruchomości w miastach, skorelowane ze spadkiem siły nabywczej mieszkańców. Przed założeniem NREP Rasmus był szefem działu nieruchomości międzynarodowych w Nordea Asset Management & Life, gdzie odpowiadał za sourcing, ewaluację i analizę ryzyka dla zarządzających funduszami nieruchomości oraz nadzorował fundusze o wartości aktywów 300 mln euro. Przed rozpoczęciem pracy w Nordea, Rasmus pracował jako konsultant w McKinsey & Co, gdzie był zaangażowany w szereg procesów związanych ze strategią, rozwojem biznesu oraz fuzjami i przejęciami, pracując głównie z dużymi międzynarodowymi klientami z siedzibą w Danii. Rasmus rozpoczął swoją karierę w Unibank Markets, doradzając klientom w zakresie strategii zabezpieczania stóp procentowych. Uzyskał tytuł magistra ekonomii i finansów na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii oraz na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA.

rasmus.norgaard@nrep.com

RICKARD S. DAHLBERG

CZŁONEK ZARZĄDU

Rickard S. Dahlberg jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Jest również głównym partnerem Logicenters, firmy logistycznej należącej do NREP i od początku jej powołania w 2005 r., odgrywał ważną rolę w opracowywaniu jej strategii. Przez ponad dekadę kierował szewdzkim oddziałem NREP, będąc jednocześnie członkiem Komitetu Inwestycyjnego firmy oraz CIO wraz z Rasmusem Nørgaardem. Zarządzał sourcingiem, finansowaniem, analizą ryzyka, due diligence, implementacją i procedurami wyjścia dla wielu transakcji NREP. Ponadto aktywnie uczestniczył w strukturyzowaniu finansowania dłużnego oraz zarządzaniu aktywami nabytych nieruchomości. Przed założeniem NREP Rickard był menadżerem ds. transakcji w GE Capital Real Estate w Szwecji, gdzie odpowiadał za realizację nowych inwestycji w krajach skandynawskich, zarządzanie JV i portfelem pożyczek, a także za strategie wyjścia i sprzedaż aktywów. Wcześniej pracował jako kierownik projektu w zespole DTZ Capital Markets w Szwecji. Rickard posiada tytuł licencjata z zakresu inżynierii budowlanej, który zdobył w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie w Szwecji oraz tytuł magistra z zakresu inwestycji i finansowania nieruchomości z Cass Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

rickard.dahlberg@nrep.com

CELIA FRANCIS

CZŁONEK ZARZĄDU

Celia Francis jest doświadczoną i zorientowaną na cel dyrektor techniczną w NREP. Wcześniej Celia piastowała stanowisko dyrektora generalnego w Rated People, innowacyjnym portalu internetowym, łączącym miliony właścicieli domów z wykwalifikowanymi lokalnymi handlowcami w Wielkiej Brytanii. Wartość transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Rated People wycenia się na 3 miliardy funtów rocznie. Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego w Rated People, Celia pełniła funkcję CEO w firmie WeeWorld, zajmującej się grami społecznościowymi i networkingiem, z której usług skorzystało do tej pory ponad 70 milionów użytkowników. Jeszcze wcześniej rozwijała projekty T-Mobile o wartości 2 miliardów euro. Pracując w IDEO, wiodącej na świecie firmie konsultingowej, zajmującej się innowacjami, współpracowała z wieloma czołowymi firmami z branży produktów i usług konsumenckich.

Celia współprzewodniczy grupie starszych liderów cyfrowych H2 w Londynie. Jest współzałożycielką kobiecej sieci technologicznej i medialnej WITSend oraz globalnej grupy liderów projektów zalesiania The Art of Forests. Celia doradza wielu firmom zajmującym się budową domów w sposób zrównoważony oraz naturalnymi rozwiązaniami w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla.

MORTEN BECK JØRGENSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

Morten dołączył do Novo Holdings w marcu 2005 r. jako dyrektor ds. inwestycji w Novo Capital Investors. Jest partnerem zarządzającym zespołu od 2016 r. Za kierownictwa Mortena zarządzane aktywa wzrosły z 30 mld DKK do 75 mld DKK, podczas, gdy zespół powiększył się z trzech do ośmiu specjalistów ds. inwestycji. Obszary inwestycyjne rozszerzyły się z aktywów publicznych, na private equity i aktywa rzeczowe. Morten zdobył tytuł magistra finansów i rachunkowości w Aarhus School of Business w Danii oraz EMBA w IMD w Szwajcarii. Przed dołączeniem do Novo Holdings Morten był zatrudniony w Novo Nordisk i Nordea Markets.

Partnerzy

ALFRED EKLÖF

W NREP od 2014 roku.

Alfred Eklöf pełni funkcje partnera i menedżera zarządzającego funduszem NREP Income+. Od czasu dołączenia do NREP w roku 2014, Alfred zarządza zespołem Nordic Strategy & Transactions pracującym dla Logicenters i w tym czasie zrealizował liczne transakcje związane z nieruchomościami w Szwecji – w kluczowych segmentach, w których specjalizuje się NREP, włączając w to mieszkalnictwo i logistykę. Alfred odegrał ważną rolę w tworzeniu obszaru działalności Logicenters, kształtując strategie inwestycyjne NREP i znacząco wzmacniając pozycję firmy jako wiodącego dewelopera obiektów dla logistyki i zarządcy inwestycji w krajach skandynawskich. Współtworzył i zarządzał wytycznymi inwestycyjnymi dla sektorów core/core+ od roku 2015, a obecnie zarządza funduszem NREP Income+.

Przed dołączeniem do NREP Alfred pełnił funkcję menedżera projektu w McKinsey & Company w Sztokholmie, strategicznie obsługując europejskich klientów reprezentujących takie branże, jak private equity, motoryzacja i technologia. Uzyskał tytuł magistra w obszarze inżynierii przemysłowej i zarządzania na Uniwersytecie Technicznym Chalmersa oraz podwójny dyplom magistra (60 punktów) w zakresie administracji biznesowej i ekonomii na Uniwersytecie w Göteborgu.

alfred.eklof@nrep.com

COLIN THROSSELL

W NREP od 2022 roku.

Colin Throssel jest Partnerem i Dyrektorem Finansowym rezydującym w londyńskim biurze. Przed dołączeniem do NREP pełnił funkcję szefa działu nieruchomości w Nuveen, gdzie odpowiadał za tworzenie i implementację strategii inwestycyjnej w całym regionie, zarządzając aktywami o wartości 30 miliardów euro i ponad 200-osobowym zespołem. Wcześniej zajmował stanowiska globalnego dyrektora finansowego w Nuveen Real Estate i TIAA Henderson Real Estate, a w trakcie swojej kariery pełnił również różne funkcje w bankowości zw. z nieruchomościami, pożyczkach i finansowaniu strukturalnym w Europhypo, Erste Bank i Lehman Brothers. Colin uzyskał kwalifikacje Biegłego Księgowego w EY w 1998 roku i jest stypendystą Instytutu Biegłych Księgowych Anglii i Walii oraz posiada tytuł licencjata z języka angielskiego i filozofii na Uniwersytecie w Bristolu.

colin.throssell@nrep.com

CLAUS MATHISEN

Claus Mathisen jest dyrektorem generalnym i partnerem w NREP. Dołączył do firmy w 2009, a dyrektorem generalnym jest od 2018. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora naczelnego jednej z platform innowacyjnych firmy,Pelican Self Storage’. Przed dołączeniem do zespołu NREP, Claus pracował w Boston Consulting Group, gdzie doradzał w sprawie inwestycji typu private equity w krajach nordyckich, z naciskiem na handel detaliczny, usługi dla biznesu i przemysł. Opracowywał też strategie wzrostu i jakości działań operacyjnych dla dużych klientów infrastrukturalnych, takich jak lotniska oraz firmy z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i pocztowego. Wcześniej Claus pracował w londyńskim oddziale fuzji i przejęć JP Morgan’s, gdzie zajmował się transakcjami w sektorach handlu detalicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, dla private equity i klientów korporacyjnych. Claus zdobył tytuł magistra ekonomii w Copenhagen Business School.

claus.mathisen@nrep.com

DIDDE MARIA TRACHSEL KRISTENSEN

W NREP od 2015 roku.

Didde Maria Trachsel Kristensen jest partnerem i kierownikiem zespołu relacji inwestorskich w NREP. Od czasu dołączenia do firmy, skupia się na rozwoju nowego biznesu, fundraisingu i relacjach inwestorskich. Wcześniej przez pięć lat pełniła funkcję menedżera ds. fuzji i przejęć w firmie DONG Energy (duński dostawca energii elektrycznej), zajmując się głównie dezinwestycjami oraz budowaniem długofalowych relacji partnerskich z międzynarodowymi inwestorami finansowymi i instytucjonalnymi w zakresie budowy i obsługi morskich farm wiatrowych. Wcześniej pracowała także w obszarze finansowania kredytów hipotecznych w Nykredit. Didde ma tytuł magistra w dziedzinie ekonomii i zarządzania, uzyskany na Uniwersytecie w Aarhus.

didde.kristensen@nrep.com

Emanuele Bena

W NREP od 2020 roku

Emanuele pełni rolę partnera i kierownika rynków kapitałowych w londyńskim biurze firmy. Przed dołączeniem do NREP pracował jako dyrektor wykonawczy w zespole EMEA Real Estate Investment Banking w firmie J.P. Morgan. W trakcie pracy dla J.P. Morgan odpowiadał za obsługę REIT, korporacji, inwestorów instytucjonalnych oraz funduszy kapitałowych specjalizujących się w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych, budownictwie mieszkaniowym i hotelarstwie. Podczas swojej kariery Emanuele doradzał i sfinalizował transakcje o łącznej wartości ponad 65 miliardów euro, we wszystkich segmentach rynku nieruchomości i w różnych lokalizacjach. Ukończył studia z zakresu międzynarodowych finansów na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

emanuele.bena@nrep.com

GUSTAF LILLIEHÖÖK

W NREP od 2012 r.
Gustaf skupia się przede wszystkim na działaniach ESG i rozwijaniu sieci partnerów strategicznych NREP. Zanim dołączył do NREP, spędził siedem lat w Interntional Finance Corporation (IFC), inwestycyjnej części Grupy Banku Światowego zajmującej się sektorem prywatnym. Ostatnio pełnił tam rolę lidera działań inwestycyjnych IFC w sektorze górniczym w Europie Wschodniej, Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Przed rozpoczęciem pracy w IFC pracował jako konsultant w firmie Oliver Wyman w Singapurze, gdzie obsługiwał projekty doradcze w zakresie strategii biznesowej i zarządzania ryzykiem dla instytucji świadczących usługi finansowe w regionie Azji Wschodniej. Gustaf ma również doświadczenie w doradztwie w zakresie zarządzania w Rosji oraz w bankowości inwestycyjnej w Chinach. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie ekonomii uzyskany w Wharton School (USA), tytuł licencjata w dziedzinie mandaryńskiego i studiów międzynarodowych uzyskany na Uniwersytecie Pensylwanii (USA) oraz tytuł magistra w dziedzinie studiów nad rozwojem uzyskany na Uniwersytecie w Uppsali (Szwecja).

gustaf.lilliehook@nrep.com

 

HENRIK SKAK BENDER

W NREP od 2020 roku

Henrik Skak Bender jest COO i partnerem w NREP. Wcześniej pracował jako CFO grupy w WS Audiology, która jest jedną z trzech największych na świecie firm produkujących aparaty słuchowe. Henrik pełnił funkcje CFO grupy i dyrektora ds. integracji od czasu fuzji w marcu 2019, podczas której po połączeniu firm Sivantos (Niemcy) i Widex (Dania) powstała spółka WS Audiology. Przed dołączeniem do Widexu w roku 2013, Henrik pracował przez niemal cztery lata w McKinsey & Company, gdzie był liderem w dziale Global Recovery and Transformation Services, skupiając się na wspieraniu firm w okresie transformacji. Henrik rozpoczął swoją karierę, pracując przez siedem lat w A.P. Moller-Maersk i awansując tam do poziomu stanowiska głównego menedżera działu Group Strategy, odpowiedzialnego za alokację kapitału, planowanie strategiczne i projekty organizacyjne w całej grupie A.P. Moller-Maersk. Henrik ma tytuł magistra ekonomii stosowanej i finansów, uzyskany w Kopenhaskiej Szkole Biznesowej, a także licencjata matematyki Uniwersytetu Kopenhaskiego.

henrik.bender@nrep.com

JANI NOKKANEN

W NREP od 2008 r.

Jani Nokkanen jest dyrektorem ds. informatycznych i partnerem w NREP. Jest również przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego i zarządza strategicznymi funduszami NREP, Nordic Strategies Funds I, II i III. Ponadto aktywnie uczestniczy w inwestycjach fińskich. Przed dołączeniem do NREP Jani spędził pięć lat jako konsultant i kierownik projektów w Boston Consulting Group, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie strategii, finansów korporacyjnych i działań operacyjnych, pracując w biurach w Helsinkach i Nowym Jorku. Wcześniej był zaangażowany w  działania związane z fuzjami i przejęciami w JP Capital, Nordic Advisor Group i Morgan Stanley. Jani zdobył dyplom magistra ekonomii (finanse) w Helsińskiej Wyższej Szkole Handlu w Finlandii.

jani.nokkanen@nrep.com

JENS PETTER HAGEN

W NREP od 2015 r.
Jens Petter kieruje biurem NREP w Oslo. Jest członkiem komitetu inwestycyjnego i menedżerem funduszu NSF IV i NSF V. Ponadto kieruje linią biznesową Deals & Incubation, która koncentruje się na inkubowaniu nowych strategii inwestycyjnych i dokonywaniu inwestycji oportunistycznych.  Przed dołączeniem do NREP, Jens Petter spędził prawie dziewięć lat w globalnej firmie private equity Advent International w Londynie, gdzie przez ostatnie pięć lat koordynował działalność Adventu w regionie nordyckim. Zdobył również doświadczenie w bankowości inwestycyjnej w Nowym Jorku i Londynie. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie handlu uzyskany w McIntire School of Commerce na Uniwersytecie Wirginii, a także ukończył dwa lata studiów prawniczych na Uniwersytecie w Oslo.

jens.petter.hagen@nrep.com

 

JENS STENDER

Dr Jens Stender jest Dyrektorem Rynków Globalnych i Partnerem w NREP. Odpowiada za rozwój na nowych rynkach, a także kreowanie nowych linii biznesowych. Stender przechodzi do NREP z Egon Zehnder, globalnej firmy doradczej i executive search, gdzie przez 14 lat pełnił funkcję partnera, a następnie Global Co-Head of the Technology and Communications Practice. W oparciu o wieloletnie doświadczenie, doradzał wiodącym firmom technologicznym i cyfrowym, a także globalnym funduszom private equity i infrastrukturalnym, w podejmowaniu najważniejszych decyzji przywódczych. Doradzał przy powoływaniu dyrektorów generalnych, awansach na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla oraz w sprawach rozwoju zespołów i organizacji. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora generalnego i założyciela MFD Mobiles Fernsehen Deutschland GmbH w Niemczech, a także pracował jako szef działu fuzji i przejęć w debitel AG oraz jako prawnik specjalizujący się w fuzjach i przejęciach w kancelarii Linklaters w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Posiada tytuł doktora prawa oraz MBA London Business School.

jens.stender@nrep.com

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

W NREP od 2005 r.

Mikkel Bülow-Lehnsby jest prezesem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Mikkel pełnił funkcję dyrektora generalnego NREP przez pierwsze 13 lat działalności firmy i odegrał ważną rolę w rozwoju strategii inwestycyjnej i kultury NREP, zakorzenionej w silnym przekonaniu, że rozwiązywanie problemów i nadawanie światu lepszego kierunku rozwoju jest najskuteczniejszym długofalowym modelem biznesowym. Mikkel zasiada obecnie w zarządzie NREP, będąc jednocześnie przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego „2150″, nowego funduszu NREP zajmującego się zrównoważonym rozwojem technologicznym, którego celem jest poprawa jakości nieruchomości poprzez inwestowanie w technologie, dzięki którym miasta mogą stać się odporne i zrównoważone. Wcześniej Mikkel zajmował się fuzjami i przejęciami, rozwojem biznesu, strategii korporacyjnej i przedsiębiorczości w Egmont Group, Goldman Sachs oraz w start-upach w Londynie, Kopenhadze, Chile i Bostonie. Mikkel posiada dyplom licencjata w dziedzinie biznesu międzynarodowego uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz tytuł MBA uzyskany w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych.

Mikkel jest również członkiem zarządu Green Building Council, Denmark i „UN Live”, a także zapalonym inwestorem wspierającym wiele start-upów, które są zgodne z jego wizją rozwiązywania problemów w celu nadawania światu lepszego kierunku rozwoju.

mikkel.lehnsby@nrep.com

Petri Valkama

W NREP od 2014 roku

Petri jest szefem inwestycji NREP w segmencie mieszkaniowym. Od czasu dołączenia do firmy zajmował się ewaluacją i obsługą inwestycji dla logistyki i mieszkaniowych, a ostatnio odpowiada za stworzenie i rozwijanie strategii Serviced Living dla Noli Studios – od początkowego pomysłu po realizację pierwszych transakcji. Przed dołączeniem do NREP spędził pięć lat w McKinsey & Company, gdzie był kluczowym członkiem lokalnej kadry zarządzającej i prowadził duże projekty transformacyjne dla firm skandynawskich działających na skalę międzynarodową. Ukończył studia magisterskie w zakresie strategii biznesowej i matematyki stosowanej w Wyższej Szkole Nauk Uniwersytetu Aalto.

petri.valkama@nrep.com

RASMUS NØRGAARD

W NREP od 2005 r.

Rasmus Nørgaard jest członkiem Zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Przez ponad dekadę pełnił, wraz z Rickardem S. Dahlbergiem, funkcję dyrektora ds. operacyjnych NREP. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich aspektach inwestowania w nieruchomości, zarządzał procesami sourcingu, finansowania, analizy ryzyka, due diligence i implementacji. Był również aktywnie zaangażowany w zarządzanie aktywami portfeli nieruchomości. Obecnie Rasmus koncentruje się na pracy w zarządzie NREP, jednocześnie poszukując nowych rozwiązań, które pozwolą kapitałowi prywatnemu sprostać rosnącemu wyzwaniu, jakim jest przystępność cenowa nieruchomości w miastach. Przed założeniem NREP Rasmus był szefem działu nieruchomości międzynarodowych w Nordea Asset Management & Life, gdzie odpowiadał za sourcing, ewaluację i analizę ryzyka dla zarządzających funduszami nieruchomości oraz nadzorował zobowiązania z funduszy o wartości 300 milionów euro. Przed rozpoczęciem pracy w Nordea Rasmus pracował jako konsultant w McKinsey & Co, gdzie był zaangażowany w szereg procesów związanych ze strategią, rozwojem biznesu oraz fuzjami i przejęciami, pracując głównie z dużymi międzynarodowymi klientami z siedzibą w Danii. Rasmus rozpoczął swoją karierę w Unibank Markets, doradzając klientom w zakresie strategii zabezpieczania stóp procentowych. Uzyskał tytuł magistra ekonomii i finansów na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii oraz na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA.

rasmus.norgaard@nrep.com

RICKARD S. DAHLBERG

W NREP od 2005 r.

Rickard S. Dahlberg jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Jest również głównym Partnerem Logicenters, firmy logistycznej NREP i od początku jej działania, w 2005 r., odgrywał ważną rolę w opracowywaniu strategii logistycznej. Przez ponad dekadę Rickard kierował NREP w Szwecji, będąc jednocześnie członkiem Komitetu Inwestycyjnego firmy i CIO razem z Rasmusem Nørgaardem. Zarządzał sourcingiem, finansowaniem, analizą ryzyka, due diligence, implementacją i procedurami wyjścia dla wielu transakcji NREP. Ponadto aktywnie uczestniczył w strukturyzowaniu finansowania dłużnego oraz zarządzaniu aktywami nabytych nieruchomości. Przed założeniem NREP Rickard był menadżerem ds. transakcji w GE Capital Real Estate w Szwecji, gdzie był odpowiedzialny za realizację nowych inwestycji w krajach skandynawskich, zarządzanie JV i portfelem pożyczek, a także był odpowiedzialny za strategie wyjścia i sprzedaż aktywów. Wcześniej pracował jako kierownik projektu w zespole DTZ Capital Markets w Szwecji. Rickard posiada tytuł licencjata z zakresu inżynierii budowlanej zdobyty w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie w Szwecji oraz tytuł magistra z zakresu inwestycji i finansowania nieruchomości z Cass Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

rickard.dahlberg@nrep.com

Rune Kock

W NREP od 2012 r.
Rune jest zastępcą dyrektora generalnego i szefem segmentu Living w NREP. Jest stałym członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Odkąd dołączył do NREP w 2012 roku, Rune odpowiada za pozyskiwanie i realizację transakcji na rynku nieruchomości oraz za zarządzanie aktywami w ramach wszystkich strategii inwestycyjnych NREP w krajach nordyckich. Dodatkowo, jest odpowiedzialny za zarządzanie dwoma funduszami mieszkaniowymi: NREP Development Fund 1 oraz NREP Copenhagen Residential Fund. Wcześniej Rune był Dyrektorem Inwestycji w ATP Real Estate , będącego częścią  największego w Danii i jednego z największych w Europie funduszy emerytalnych. Wcześniej, przez dziewięć lat pracował w Catella Corporate Finance, ostatnio na stanowisku Dyrektora odpowiedzialnego za transakcje na duńskim rynku nieruchomości. W Catelli przeprowadził transakcje o łącznej wartości ponad 1,8 mld euro we wszystkich segmentach rynku nieruchomości. Posiada tytuł magistra ekonomii uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz certyfikat MRICS nadany przez Royal Institution of Chartered Surveyors.

rune.kock@nrep.com

STEFAN WALLANDER

W NREP od 2016 r.

Stefan Wallander jest dyrektorem ds. biznesowych i partnerem w NREP. Stefan jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego, szefem biura w Szwecji oraz partnerem wiodącym w dziale domów opieki NREP. Przed dołączeniem do NREP spędził cztery lata w Modern Times Group, skandynawskiej grupie telewizyjno-rozrywkowej, jako starszy wiceprezes, dyrektor ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu, a także kierował opartą na fuzjach i przejęciach transformacją z mediów tradycyjnych w rozrywkę cyfrową i treści premium. Przed MTG Stefan spędził dwanaście lat w międzynarodowej bankowości inwestycyjnej, z czego osiem w Londynie, pracując dla Credit Suisse, ABN AMRO i RBS, zdobywając szerokie doświadczenie w produktach takich jak fuzje i przejęcia, syndykacje kredytów, DCM i ECM, obejmując m.in. branżę telekomunikacyjną, media, nowoczesne technologie, energetykę i zasoby naturalne, nieruchomości i przemysł. Stefan zdobył dyplom magistra finansów w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie i Ross School of Business w Michigan.

stefan.wallander@nrep.com

Thomas Riise-Jakobsen

W NREP od 2011 roku.

Thomas jest niestałym członkiem Komitetu Inwestycyjnego. Pracuje w duńskim dziale transakcji, gdzie prowadzi inwestycje w ramach zespołu zajmującego się pozostałymi segmentami rynku. Thomas skupia się na transakcjach i inwestycjach budowlanych o dużej skali. Przed dołączeniem do NREP pracował jako menedżer ds. inwestycji w Cushman Wakefield (RED Property Advisors), gdzie zajmował się transakcjami w sektorze nieruchomości dla handlu detalicznego w Danii. Zdobywał doświadczenie również jako kierownik projektu w firmie TK Development w Kopenhadze. Z wykształcenia jest ekonomistą – tytuł magistra obronił w Szkole Biznesu i Nauk Społecznych na Uniwersytecie w Aarhus. Jest także dyplomowanym agentem nieruchomości z tytułem licencjata w zakresie wyceny nieruchomości komercyjnych, uzyskanym w Kopenhaskiej Szkole Biznesowej.

thomas.riise-jakobsen@nrep.com