Zarząd

ZESPÓŁ ZARZĄDZACY

Claus Mathisen, CEO

Claus Mathisen jest dyrektorem generalnym i partnerem w NREP. Dołączył do firmy w 2009, a dyrektorem generalnym został w 2018. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora naczelnego jednej z platform innowacyjnych firmy Pelican Self Storage. Przed dołączeniem do NREP, Claus pracował w Boston Consulting Group, gdzie doradzał w zakresie inwestycji typu private equity w krajach nordyckich, z naciskiem na handel detaliczny, usługi dla biznesu i przemysł. Opracowywał też strategie wzrostu i jakości działań operacyjnych dla dużych klientów infrastrukturalnych, takich jak lotniska oraz firmy z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i pocztowego. Wcześniej Claus pracował w londyńskim oddziale fuzji i przejęć JP Morgan’s, gdzie zajmował się transakcjami w sektorach handlu detalicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, dla private equity i klientów korporacyjnych. Claus zdobył tytuł magistra ekonomii w Copenhagen Business School.

claus.mathisen@nrep.com

Jani Nokkanen, CIO

Jani Nokkanen jest dyrektorem ds. informatycznych i partnerem w NREP. Jest również przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego i zarządza strategicznymi funduszami NREP, Nordic Strategies Funds I, II i III. Ponadto aktywnie uczestniczy w inwestycjach fińskich. Przed dołączeniem do NREP Jani spędził pięć lat jako konsultant i kierownik projektów w Boston Consulting Group, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie strategii, finansów korporacyjnych i działań operacyjnych, pracując w biurach w Helsinkach i Nowym Jorku. Wcześniej był zaangażowany w  działania związane z fuzjami i przejęciami w JP Capital, Nordic Advisor Group i Morgan Stanley. Jani zdobył dyplom magistra ekonomii (finanse) w Helsińskiej Wyższej Szkole Handlu w Finlandii.

jani.nokkanen@nrep.com

HENRIK SKAK BENDER, COO

Henrik Skak Bender jest dyrektorem operacyjnym i partnerem w NREP. Przed dołączeniem do NREP Henrik pełnił funkcję dyrektora finansowego grupy w WS Audiology, jednej z trzech największych na świecie firm zajmujących się aparatami słuchowymi. Henrik zajmował stanowisko dyrektora finansowego grupy i dyrektora ds. integracji od czasu fuzji w marcu 2019 r., kiedy to powstała firma WS Audiology w wyniku fuzji Sivantos (Niemcy) i Widex (Dania). Przed dołączeniem do firmy Widex w 2013 r. jako dyrektor finansowy grupy, Henrik pracował przez prawie cztery lata w McKinsey & Co, gdzie kierował globalnymi usługami w zakresie odzysku i transformacji oraz skupiał się na wspieraniu firm w sytuacjach kryzysowych. Henrik rozpoczął karierę w A.P. Moller – Maersk, gdzie spędził siedem lat, zajmując finalnie stanowisko dyrektora generalnego w Biurze Strategii grupy, odpowiedzialnego za alokację kapitału, planowanie strategiczne i projekty organizacyjne w grupie. Henrik zdobył tytuł magistra ekonomii stosowanej i finansów w Copenhagen Business School oraz dyplom licencjata w dziedzinie matematyki na Uniwersytecie Kopenhaskim.

henrik.bender@nrep.com

STEFAN WALLANDER, CBO

Stefan Wallander jest dyrektorem ds. biznesowych i partnerem w NREP. Stefan jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego, szefem biura w Szwecji oraz partnerem wiodącym w dziale domów opieki NREP. Przed dołączeniem do NREP spędził cztery lata w Modern Times Group, skandynawskiej grupie telewizyjno-rozrywkowej, jako starszy wiceprezes, dyrektor ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu, a także kierował opartą na fuzjach i przejęciach transformacją z mediów tradycyjnych w rozrywkę cyfrową i treści premium. Przed MTG Stefan spędził dwanaście lat w międzynarodowej bankowości inwestycyjnej, z czego osiem w Londynie, pracując dla Credit Suisse, ABN AMRO i RBS, zdobywając szerokie doświadczenie w obszarach takich jak fuzje i przejęcia, syndykacje kredytów, DCM i ECM, obejmując m.in. branżę telekomunikacyjną, media, nowoczesne technologie, energetykę i zasoby naturalne, nieruchomości i przemysł. Stefan zdobył dyplom magistra finansów w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie i Ross School of Business w Michigan.

stefan.wallander@nrep.com

ZARZĄD

Mikkel Bülow-Lehnsby

PREZES ZARZĄDU

Mikkel Bülow-Lehnsby jest prezesem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Pełnił funkcję dyrektora generalnego NREP przez pierwsze 13 lat działalności firmy i odegrał ważną rolę w rozwoju strategii inwestycyjnej i kultury spółki, zakorzenionej w silnym przekonaniu, że rozwiązywanie problemów i nadawanie światu lepszego kierunku rozwoju jest najskuteczniejszym długofalowym modelem biznesowym. Mikkel zasiada obecnie w zarządzie NREP, będąc jednocześnie przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego „2150″, nowego funduszu NREP, zajmującego się zrównoważonym rozwojem technologicznym, którego celem jest poprawa jakości środowiska nieruchomości, poprzez inwestowanie w technologie, dzięki którym miasta mogą stawać się odporne i zrównoważone. Wcześniej Mikkel zajmował się fuzjami i przejęciami, rozwojem biznesu, strategii korporacyjnej i przedsiębiorczości w Egmont Group, Goldman Sachs oraz w start-upach w Londynie, Kopenhadze, Chile i Bostonie. Mikkel posiada dyplom licencjata w dziedzinie biznesu międzynarodowego uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz tytuł MBA uzyskany w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych.

Jest również członkiem zarządu globalnej inicjatywy SDG „UN Live”, a także członkiem zarządu Lendager Group, pionierskiej firmy zajmującej się upcyklingiem w budownictwie, jak również członkiem zarządu Human Practice Foundation. Mikkel jest także wieloletnim członkiem „The Well” w „Charity Water”, wiodącej globalnej organizacji, która zapewniła czystą wodę ponad 11 milionom ludzi na świecie. Mikkel jest zapalonym inwestorem i wspiera wiele start-upów, które są zgodne z jego wizją rozwiązywania problemów w celu nadawania światu lepszego kierunku rozwoju.

mikkel.lehnsby@nrep.com

Rasmus NørgAard

CZŁONEK ZARZĄDU

Rasmus Nørgaard jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Przez ponad dekadę pełnił, wraz z Rickardem S. Dahlbergiem, funkcję dyrektora ds. operacyjnych NREP. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich aspektach inwestowania w nieruchomości, zarządzał procesami sourcingu, finansowania, analizy ryzyka, due diligence i implementacji. Był również zaangażowany w zarządzanie aktywami portfeli nieruchomości. Obecnie Rasmus koncentruje się na pracy w zarządzie NREP, jednocześnie poszukując nowych rozwiązań, które pozwolą kapitałowi prywatnemu sprostać wyzwaniu, jakim są rosnące ceny nieruchomości w miastach, skorelowane ze spadkiem siły nabywczej mieszkańców. Przed założeniem NREP Rasmus był szefem działu nieruchomości międzynarodowych w Nordea Asset Management & Life, gdzie odpowiadał za sourcing, ewaluację i analizę ryzyka dla zarządzających funduszami nieruchomości oraz nadzorował fundusze o wartości aktywów 300 mln euro. Przed rozpoczęciem pracy w Nordea, Rasmus pracował jako konsultant w McKinsey & Co, gdzie był zaangażowany w szereg procesów związanych ze strategią, rozwojem biznesu oraz fuzjami i przejęciami, pracując głównie z dużymi międzynarodowymi klientami z siedzibą w Danii. Rasmus rozpoczął swoją karierę w Unibank Markets, doradzając klientom w zakresie strategii zabezpieczania stóp procentowych. Uzyskał tytuł magistra ekonomii i finansów na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii oraz na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA.

rasmus.norgaard@nrep.com

Rickard S. Dahlberg

CZŁONEK ZARZĄDU

Rickard S. Dahlberg jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Jest również głównym partnerem Logicenters, firmy logistycznej należącej do NREP i od początku jej powołania w 2005 r., odgrywał ważną rolę w opracowywaniu jej strategii. Przez ponad dekadę kierował szewdzkim oddziałem NREP, będąc jednocześnie członkiem Komitetu Inwestycyjnego firmy oraz CIO wraz z Rasmusem Nørgaardem. Zarządzał sourcingiem, finansowaniem, analizą ryzyka, due diligence, implementacją i procedurami wyjścia dla wielu transakcji NREP. Ponadto aktywnie uczestniczył w strukturyzowaniu finansowania dłużnego oraz zarządzaniu aktywami nabytych nieruchomości. Przed założeniem NREP Rickard był menadżerem ds. transakcji w GE Capital Real Estate w Szwecji, gdzie odpowiadał za realizację nowych inwestycji w krajach skandynawskich, zarządzanie JV i portfelem pożyczek, a także za strategie wyjścia i sprzedaż aktywów. Wcześniej pracował jako kierownik projektu w zespole DTZ Capital Markets w Szwecji. Rickard posiada tytuł licencjata z zakresu inżynierii budowlanej, który zdobył w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie w Szwecji oraz tytuł magistra z zakresu inwestycji i finansowania nieruchomości z Cass Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

rickard.dahlberg@nrep.com

Celia Francis

CZŁONEK ZARZĄDU

Celia Francis jest doświadczoną i zorientowaną na cel dyrektor techniczną w NREP. Wcześniej Celia piastowała stanowisko dyrektora generalnego w Rated People, innowacyjnym portalu internetowym, łączącym miliony właścicieli domów z wykwalifikowanymi lokalnymi handlowcami w Wielkiej Brytanii. Wartość transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Rated People wycenia się na 3 miliardy funtów rocznie. Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego w Rated People, Celia pełniła funkcję CEO w firmie WeeWorld, zajmującej się grami społecznościowymi i networkingiem, z której usług skorzystało do tej pory ponad 70 milionów użytkowników. Jeszcze wcześniej rozwijała projekty T-Mobile o wartości 2 miliardów euro. Pracując w IDEO, wiodącej na świecie firmie konsultingowej, zajmującej się innowacjami, współpracowała z wieloma czołowymi firmami z branży produktów i usług konsumenckich.

Celia współprzewodniczy grupie starszych liderów cyfrowych H2 w Londynie. Jest współzałożycielką kobiecej sieci technologicznej i medialnej WITSend oraz globalnej grupy liderów projektów zalesiania The Art of Forests. Celia doradza wielu firmom zajmującym się budową domów w sposób zrównoważony oraz naturalnymi rozwiązaniami w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla.

Morten Beck Jørgensen

CZŁONEK ZARZĄDU

Morten dołączył do Novo Holdings w marcu 2005 r. jako dyrektor ds. inwestycji w Novo Capital Investors. Jest partnerem zarządzającym zespołu od 2016 r. Za kierownictwa Mortena zarządzane aktywa wzrosły z 30 mld DKK do 75 mld DKK, podczas, gdy zespół powiększył się z trzech do ośmiu specjalistów ds. inwestycji. Obszary inwestycyjne rozszerzyły się z aktywów publicznych, na private equity i aktywa rzeczowe. Morten zdobył tytuł magistra finansów i rachunkowości w Aarhus School of Business w Danii oraz EMBA w IMD w Szwajcarii. Przed dołączeniem do Novo Holdings Morten był zatrudniony w Novo Nordisk i Nordea Markets.