Zarząd

ZESPÓŁ ZARZĄDZACY

CLAUS MATHISEN, CEO

Claus Mathisen jest dyrektorem generalnym i partnerem w NREP. Dołączył do firmy w 2009, a dyrektorem generalnym został w 2018. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora naczelnego jednej z platform innowacyjnych firmy Pelican Self Storage. Przed dołączeniem do NREP, Claus pracował w Boston Consulting Group, gdzie doradzał w zakresie inwestycji typu private equity w krajach nordyckich, z naciskiem na handel detaliczny, usługi dla biznesu i przemysł. Opracowywał też strategie wzrostu i jakości działań operacyjnych dla dużych klientów infrastrukturalnych, takich jak lotniska oraz firmy z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego i pocztowego. Wcześniej Claus pracował w londyńskim oddziale fuzji i przejęć JP Morgan’s, gdzie zajmował się transakcjami w sektorach handlu detalicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, dla private equity i klientów korporacyjnych. Claus zdobył tytuł magistra ekonomii w Copenhagen Business School.

claus.mathisen@nrep.com

JANI NOKKANEN, CIO

Jani Nokkanen jest dyrektorem ds. informatycznych i partnerem w NREP. Jest również przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego i zarządza strategicznymi funduszami NREP, Nordic Strategies Funds I, II i III. Ponadto aktywnie uczestniczy w inwestycjach fińskich. Przed dołączeniem do NREP Jani spędził pięć lat jako konsultant i kierownik projektów w Boston Consulting Group, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie strategii, finansów korporacyjnych i działań operacyjnych, pracując w biurach w Helsinkach i Nowym Jorku. Wcześniej był zaangażowany w  działania związane z fuzjami i przejęciami w JP Capital, Nordic Advisor Group i Morgan Stanley. Jani zdobył dyplom magistra ekonomii (finanse) w Helsińskiej Wyższej Szkole Handlu w Finlandii.

jani.nokkanen@nrep.com

HENRIK SKAK BENDER, COO

Henrik Skak Bender jest dyrektorem operacyjnym i partnerem w NREP. Przed dołączeniem do NREP Henrik pełnił funkcję dyrektora finansowego grupy w WS Audiology, jednej z trzech największych na świecie firm zajmujących się aparatami słuchowymi. Henrik zajmował stanowisko dyrektora finansowego grupy i dyrektora ds. integracji od czasu fuzji w marcu 2019 r., kiedy to powstała firma WS Audiology w wyniku fuzji Sivantos (Niemcy) i Widex (Dania). Przed dołączeniem do firmy Widex w 2013 r. jako dyrektor finansowy grupy, Henrik pracował przez prawie cztery lata w McKinsey & Co, gdzie kierował globalnymi usługami w zakresie odzysku i transformacji oraz skupiał się na wspieraniu firm w sytuacjach kryzysowych. Henrik rozpoczął karierę w A.P. Moller – Maersk, gdzie spędził siedem lat, zajmując finalnie stanowisko dyrektora generalnego w Biurze Strategii grupy, odpowiedzialnego za alokację kapitału, planowanie strategiczne i projekty organizacyjne w grupie. Henrik zdobył tytuł magistra ekonomii stosowanej i finansów w Copenhagen Business School oraz dyplom licencjata w dziedzinie matematyki na Uniwersytecie Kopenhaskim.

henrik.bender@nrep.com

STEFAN WALLANDER, CBO

Stefan Wallander jest dyrektorem ds. biznesowych i partnerem w NREP. Stefan jest również członkiem Komitetu Inwestycyjnego, szefem biura w Szwecji oraz partnerem wiodącym w dziale domów opieki NREP. Przed dołączeniem do NREP spędził cztery lata w Modern Times Group, skandynawskiej grupie telewizyjno-rozrywkowej, jako starszy wiceprezes, dyrektor ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu, a także kierował opartą na fuzjach i przejęciach transformacją z mediów tradycyjnych w rozrywkę cyfrową i treści premium. Przed MTG Stefan spędził dwanaście lat w międzynarodowej bankowości inwestycyjnej, z czego osiem w Londynie, pracując dla Credit Suisse, ABN AMRO i RBS, zdobywając szerokie doświadczenie w obszarach takich jak fuzje i przejęcia, syndykacje kredytów, DCM i ECM, obejmując m.in. branżę telekomunikacyjną, media, nowoczesne technologie, energetykę i zasoby naturalne, nieruchomości i przemysł. Stefan zdobył dyplom magistra finansów w Wyższej Szkole Handlowej w Sztokholmie i Ross School of Business w Michigan.

stefan.wallander@nrep.com

ZARZĄD

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

PREZES ZARZĄDU

Mikkel Bülow-Lehnsby jest prezesem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Pełnił funkcję dyrektora generalnego NREP przez pierwsze 13 lat działalności firmy i odegrał ważną rolę w rozwoju strategii inwestycyjnej i kultury spółki, zakorzenionej w silnym przekonaniu, że rozwiązywanie problemów i nadawanie światu lepszego kierunku rozwoju jest najskuteczniejszym długofalowym modelem biznesowym. Mikkel zasiada obecnie w zarządzie NREP, będąc jednocześnie przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego „2150″, nowego funduszu NREP, zajmującego się zrównoważonym rozwojem technologicznym, którego celem jest poprawa jakości środowiska nieruchomości, poprzez inwestowanie w technologie, dzięki którym miasta mogą stawać się odporne i zrównoważone. Wcześniej Mikkel zajmował się fuzjami i przejęciami, rozwojem biznesu, strategii korporacyjnej i przedsiębiorczości w Egmont Group, Goldman Sachs oraz w start-upach w Londynie, Kopenhadze, Chile i Bostonie. Mikkel posiada dyplom licencjata w dziedzinie biznesu międzynarodowego uzyskany w Copenhagen Business School w Danii oraz tytuł MBA uzyskany w Harvard Business School w Stanach Zjednoczonych.

Jest również członkiem zarządu globalnej inicjatywy SDG „UN Live”, a także członkiem zarządu Lendager Group, pionierskiej firmy zajmującej się upcyklingiem w budownictwie, jak również członkiem zarządu Human Practice Foundation. Mikkel jest także wieloletnim członkiem „The Well” w „Charity Water”, wiodącej globalnej organizacji, która zapewniła czystą wodę ponad 11 milionom ludzi na świecie. Mikkel jest zapalonym inwestorem i wspiera wiele start-upów, które są zgodne z jego wizją rozwiązywania problemów w celu nadawania światu lepszego kierunku rozwoju.

mikkel.lehnsby@nrep.com

RASMUS NØRGAARD

CZŁONEK ZARZĄDU

Rasmus Nørgaard jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Przez ponad dekadę pełnił, wraz z Rickardem S. Dahlbergiem, funkcję dyrektora ds. operacyjnych NREP. Posiada bogate doświadczenie we wszystkich aspektach inwestowania w nieruchomości, zarządzał procesami sourcingu, finansowania, analizy ryzyka, due diligence i implementacji. Był również zaangażowany w zarządzanie aktywami portfeli nieruchomości. Obecnie Rasmus koncentruje się na pracy w zarządzie NREP, jednocześnie poszukując nowych rozwiązań, które pozwolą kapitałowi prywatnemu sprostać wyzwaniu, jakim są rosnące ceny nieruchomości w miastach, skorelowane ze spadkiem siły nabywczej mieszkańców. Przed założeniem NREP Rasmus był szefem działu nieruchomości międzynarodowych w Nordea Asset Management & Life, gdzie odpowiadał za sourcing, ewaluację i analizę ryzyka dla zarządzających funduszami nieruchomości oraz nadzorował fundusze o wartości aktywów 300 mln euro. Przed rozpoczęciem pracy w Nordea, Rasmus pracował jako konsultant w McKinsey & Co, gdzie był zaangażowany w szereg procesów związanych ze strategią, rozwojem biznesu oraz fuzjami i przejęciami, pracując głównie z dużymi międzynarodowymi klientami z siedzibą w Danii. Rasmus rozpoczął swoją karierę w Unibank Markets, doradzając klientom w zakresie strategii zabezpieczania stóp procentowych. Uzyskał tytuł magistra ekonomii i finansów na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii oraz na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA.

rasmus.norgaard@nrep.com

RICKARD S. DAHLBERG

CZŁONEK ZARZĄDU

Rickard S. Dahlberg jest członkiem zarządu, partnerem i współzałożycielem NREP. Jest również głównym partnerem Logicenters, firmy logistycznej należącej do NREP i od początku jej powołania w 2005 r., odgrywał ważną rolę w opracowywaniu jej strategii. Przez ponad dekadę kierował szewdzkim oddziałem NREP, będąc jednocześnie członkiem Komitetu Inwestycyjnego firmy oraz CIO wraz z Rasmusem Nørgaardem. Zarządzał sourcingiem, finansowaniem, analizą ryzyka, due diligence, implementacją i procedurami wyjścia dla wielu transakcji NREP. Ponadto aktywnie uczestniczył w strukturyzowaniu finansowania dłużnego oraz zarządzaniu aktywami nabytych nieruchomości. Przed założeniem NREP Rickard był menadżerem ds. transakcji w GE Capital Real Estate w Szwecji, gdzie odpowiadał za realizację nowych inwestycji w krajach skandynawskich, zarządzanie JV i portfelem pożyczek, a także za strategie wyjścia i sprzedaż aktywów. Wcześniej pracował jako kierownik projektu w zespole DTZ Capital Markets w Szwecji. Rickard posiada tytuł licencjata z zakresu inżynierii budowlanej, który zdobył w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie w Szwecji oraz tytuł magistra z zakresu inwestycji i finansowania nieruchomości z Cass Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

rickard.dahlberg@nrep.com

CELIA FRANCIS

CZŁONEK ZARZĄDU

Celia Francis jest doświadczoną i zorientowaną na cel dyrektor techniczną w NREP. Wcześniej Celia piastowała stanowisko dyrektora generalnego w Rated People, innowacyjnym portalu internetowym, łączącym miliony właścicieli domów z wykwalifikowanymi lokalnymi handlowcami w Wielkiej Brytanii. Wartość transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Rated People wycenia się na 3 miliardy funtów rocznie. Przed objęciem stanowiska dyrektora generalnego w Rated People, Celia pełniła funkcję CEO w firmie WeeWorld, zajmującej się grami społecznościowymi i networkingiem, z której usług skorzystało do tej pory ponad 70 milionów użytkowników. Jeszcze wcześniej rozwijała projekty T-Mobile o wartości 2 miliardów euro. Pracując w IDEO, wiodącej na świecie firmie konsultingowej, zajmującej się innowacjami, współpracowała z wieloma czołowymi firmami z branży produktów i usług konsumenckich.

Celia współprzewodniczy grupie starszych liderów cyfrowych H2 w Londynie. Jest współzałożycielką kobiecej sieci technologicznej i medialnej WITSend oraz globalnej grupy liderów projektów zalesiania The Art of Forests. Celia doradza wielu firmom zajmującym się budową domów w sposób zrównoważony oraz naturalnymi rozwiązaniami w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla.

MORTEN BECK JØRGENSEN

CZŁONEK ZARZĄDU

Morten dołączył do Novo Holdings w marcu 2005 r. jako dyrektor ds. inwestycji w Novo Capital Investors. Jest partnerem zarządzającym zespołu od 2016 r. Za kierownictwa Mortena zarządzane aktywa wzrosły z 30 mld DKK do 75 mld DKK, podczas, gdy zespół powiększył się z trzech do ośmiu specjalistów ds. inwestycji. Obszary inwestycyjne rozszerzyły się z aktywów publicznych, na private equity i aktywa rzeczowe. Morten zdobył tytuł magistra finansów i rachunkowości w Aarhus School of Business w Danii oraz EMBA w IMD w Szwajcarii. Przed dołączeniem do Novo Holdings Morten był zatrudniony w Novo Nordisk i Nordea Markets.

Partners

MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY

In NREP since 2005
Mikkel Bülow-Lehnsby is Chairman of the Board of Directors, Partner and co-founder of NREP. Mikkel served as NREP’s CEO for its initial 13 years, and he has played an important part in developing NREP’s investment strategy and company culture, anchored in a strong belief that solving problems and nudging the world in a better direction is a superior long-term business model. Mikkel currently focuses on NREP’s board, while also being the Chairman of the Investment Committee of ‘2150’, NREP’s new tech sustainability fund, aiming to make real estate better by investing in technologies that can make cities resilient and sustainable. Prior to co-founding NREP, Mikkel worked with M&A, business development, corporate strategy and entrepreneurship within the Egmont Group, Goldman Sachs and in various start-ups in London, Copenhagen, Chile and Boston. Mikkel holds a valedictorian B.Sc. in International Business from the Copenhagen Business School, Denmark and an MBA from the Harvard Business School, USA.

Mikkel also serves as a board member at the global SDG initiative ‘UN Live’, and likewise he is on the board of Lendager Group, a pioneering company within upcycling in buildings, as well as being a board member of ‘Human Practice Foundation’. Finally, Mikkel is a long-term member of ‘The Well’ in ‘Charity Water’, a leading global charity that has brought clean water to more than 11 million people in the World. Mikkel is a passionate investor and supporter of numerous start-ups aligned with his vision of solving problems to nudge the world in a better direction.

mikkel.lehnsby@nrep.com

RASMUS NØRGAARD

In NREP since 2005
Rasmus Nørgaard is member of the Board of Directors, Partner and co-founder of NREP. Rasmus has served as NREP’s CIO together with Rickard S. Dahlberg for more than a decade, and he has extensive experience in all aspects of real estate investing, having managed the sourcing, financing, underwriting, due diligence and execution processes. He has also been actively involved in the asset management of portfolio properties. Currently, Rasmus focuses on his board work in NREP, while also exploring new ways for private capital to address the growing urban challenge of affordability. Prior to founding NREP, Rasmus was Head of International Real Estate at Nordea Asset Management & Life, where he was responsible for the sourcing, evaluation and underwriting of real estate fund managers and oversaw €300 million of fund commitments. Prior to Nordea, Rasmus worked as a consultant at McKinsey & Co., where he was involved in several strategy, business development and M&A processes, predominantly working with large multinational clients based in Denmark. Rasmus began his career at Unibank Markets advising clients on interest rate hedging strategies. He holds a M.Sc. in Economics & Finance from the University of Copenhagen, Denmark and the University of Washington, USA.

rasmus.norgaard@nrep.com

RICKARD S. DAHLBERG

In NREP since 2005
Rickard S. Dahlberg is member of the Board of Directors, Partner and co-founder of NREP. He is also lead Partner for NREP’s logistics business Logicenters and has been an important part of developing the logistics strategy from the start 2005. For more than a decade, Rickard led NREP in Sweden, while also being a member of the company’s Investment Committee and serving as CIO together with Rasmus Nørgaard. He has managed the sourcing, financing, underwriting, due diligence, execution and exit processes for many of NREP’s transactions. In addition, he has also been actively involved in structuring debt financing and the asset management of acquired properties. Prior to founding NREP, Rickard was Transactions Manager at GE Capital Real Estate in Sweden, where he was responsible for the completion of new investments in the Nordics, management of the JV and loan portfolio, as well as having overall responsibility for exit strategies and execution of assets sales. Prior to this, he worked as a Projects Manager in the DTZ Capital Markets team in Sweden. Rickard holds a B.Sc. in Construction Engineering from the Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden and an M.Sc. in Property Investment & Finance from the Cass Business School, London, UK.

rickard.dahlberg@nrep.com

Mikko Räsänen

In NREP since 2006
Mikko is Partner at NREP. He has been responsible for building NREP’s Helsinki office and co-headed the office for 15 years since its establishment in 2006. Mikko has been responsible for building NREP’s Finnish operations, including building the team and designing and executing local investment and asset management strategy. Whilst at NREP, he has led or co-lead individual property and portfolio transactions in Finland across a range of real estate segments. Currently, Mikko focuses on piloting wooden modular construction at NREP and exploring a new affordable & sustainable housing investment strategy. Prior to joining NREP, he was a management consultant at the Boston Consulting Group in Helsinki, where he was involved in several acquisition processes and portfolio company development projects for Nordic private equity funds. He also gained experience in strategy, operational and business development activities working for several large Finnish-based multinational clients across multiple sectors. He holds an M.Sc. in Economics from the Helsinki School of Economics, Finland.

mikko.rasanen@nrep.com

JANI NOKKANEN

In NREP since 2008
Jani Nokkanen is CIO and Partner at NREP. He is also the Chairman of the Investment Committee and serves as fund manager of NREP Nordic Strategies Funds I, II and III. In addition, he is actively involved with Finnish investments. Prior to joining NREP, Jani spent five years as a Consultant and Project Leader at the Boston Consulting Group, where he gained experience in strategy, corporate finance, and operations, and worked in both their Helsinki and New York offices. He was previously also involved in various M&A activities whilst at JP Capital, Nordic Advisor Group and Morgan Stanley. Jani holds a M.Sc. in Economics (Finance) from the Helsinki School of Economics, Finland.

jani.nokkanen@nrep.com

CLAUS MATHISEN

In NREP since 2008
Claus Mathisen is CEO and Partner at NREP. He joined NREP in 2009 and has been CEO since 2018. Before this, Claus was chief executive in one of NREP’s platform innovations, Pelican Self Storage. Prior to NREP, Claus was with Boston Consulting Group where he advised on multiple private equity transactions in the Nordic region, with a focus on the retail, business services and industrial sectors. He also worked on growth strategy and operational excellence for large infrastructure clients in airport, energy, telecoms and postal service sectors. Earlier, Claus was part of JP Morgan’s M&A department in London, where he focused on transactions in the retail, pharmaceutical and oil and gas sectors involving private equity and corporate clients. Claus holds an M.Sc. in Economics from the Copenhagen Business School.

claus.mathisen@nrep.com

Rune Kock

In NREP since 2012
Rune is deputy CIO and head of NREP’s Living segment. He is a permanent member of the Investment Committee. Since joining NREP in 2012, Rune has been focusing on the sourcing and execution of real estate transactions and asset management across each of NREP’s investment strategies in the Nordics. Additionally, he has the overall responsibility as Fund Manager for NREP’s two residential focused funds, NREP Development Fund 1 and NREP Copenhagen Residential Fund. Prior to joining NREP, Rune was Head of Investments at ATP Real Estate, the property investment division of ATP, the largest pension scheme in Denmark and one of the largest in Europe. Prior to this, he spent nine years with Catella Corporate Finance, most recently as a Director with responsibility for transactions within the Danish real estate market. Whilst at Catella, he executed transactions with an aggregate value of over €1.8 billion across all property market segments. He holds an M.Sc. in Economics from the Copenhagen Business School, Denmark and the MRICS certification from the Royal Institution of Chartered Surveyors.

rune.kock@nrep.com

Gustaf Lilliehöök

In NREP since 2012
Gustaf is primarily focused on supporting NREP’s ESG agenda and expanding NREP’s strategic partnerships. Prior to joining NREP, he spent seven years at the International Finance Corporation (IFC), the private sector investment arm of the World Bank Group, most recently as the leader of IFC’s investment activities in the mining sector in Eastern Europe, Central Asia, Middle East and North Africa. Prior to IFC, he worked as a consultant for Oliver Wyman in Singapore where he executed business strategy and risk management consulting projects for financial services institutions in the East Asia region. Gustaf also has previous experience from management consulting in Russia and investment banking in China. He holds a B.Sc. in Economics from the Wharton School (USA), a B.A. in Mandarin and International Studies from the University of Pennsylvania (USA) and an M.A. in Development Studies from the University of Uppsala, Sweden.

gustaf.lilliehook@nrep.com

Jens Petter Hagen

In NREP since 2015
Jens Petter heads NREP’s Oslo office. He is a member of the Investment Committee and the Fund Manager for NSF IV and NSF V. In addition he leads the Deals & Incubation business line which focuses on incubating new investment strategies and making opportunistic investments.  Prior to joining NREP, Jens Petter spent almost nine years at the global private equity firm Advent International in London, where in the last five years he coordinated Advent’s activities in the Nordic region. In addition, he brings experience from investment banking in New York and London. He holds a Bachelor of Commerce from the McIntire School of Commerce at The University of Virginia and has in addition two years of Law studies from University of Oslo.

jens.petter.hagen@nrep.com

Petri Valkama

In NREP since 2014
Petri is head of the NREP’s investments in the Living segment. Since joining NREP, Petri has been evaluating and responsible for investments within logistics, residential and developments and most recently been responsible in designing and developing NREP’s Serviced Living strategy Noli Studios from initial idea to execution of the first transactions. Prior to joining NREP, he spent five years with McKinsey & Company where he was a core member of the local leadership team and led large transformation projects for multinational Nordic companies. He holds a M.Sc in Business Strategy and Applied Mathematics from the Aalto University, School of Science.

petri.valkama@nrep.com

STEFAN WALLANDER

In NREP since 2016
Stefan Wallander is Chief Business Officer and Partner at NREP. Stefan is also a member of the Investment Committee, head of the Swedish office as well as Partner lead of NREP’s Care home business. Prior to joining NREP, he spent four years with Modern Times Group, the Scandinavian broadcasting and entertainment group, as Senior VP, Head of M&A and Business Development, and led an M&A driven transformation from traditional media to digital entertainment and premium content. Before MTG, Stefan spent twelve years in international investment banking, eight of which in London, working for Credit Suisse, ABN AMRO and RBS gaining a wide experience in products such as M&A, Loan Syndications, DCM and ECM covering the Telecom, Media, Tech, Energy & Resources, Real Estate and General Industrials sectors. Stefan holds a M.Sc. in Finance from Stockholm School of Economics and Ross School of Business, Michigan.

stefan.wallander@nrep.com

Emanuele Bena

In NREP since 2020
Emanuele is a Partner and Head of Capital Markets, based in the London office. Prior to joining NREP, Emanuele was an Executive Director within EMEA Real Estate Investment Banking at J.P. Morgan. Whilst at J.P. Morgan, he was responsible for client coverage of REITs, corporates, institutional investors and private equity companies specialised in commercial and residential real estate, homebuilding and hospitality. Over his coverage career, Emanuele has advised on and executed transactions with an aggregate value of over €65 billion across all property market segments and geographies. He is an International Finance graduate from Bocconi University in Milan.

emanuele.bena@nrep.com

Thomas Riise-Jakobsen

In NREP since 2011
Thomas is a non-permanent member of the Investment Committee. He works within the Danish transactions team where he leads investments within the Other Segments team. Thomas focuses on transactions and large-scale developments. Prior to joining NREP, Thomas worked as an Investment Manager at Cushman Wakefield (RED Property Advisors), where he focused on real estate transactions in the retail space in Denmark. He also gained experience as a Project Manager at TK Development in Copenhagen. He holds a M.Sc. in Economics from Aarhus Business School, Denmark. He also qualified as a Chartered Real Estate Agent with a Bachelor in Commercial Property Valuation from CBC Copenhagen, Denmark.

thomas.riise-jakobsen@nrep.com

HENRIK SKAK BENDER

In NREP since 2020
Henrik Skak Bender is COO and Partner at NREP. Prior to joining NREP, Henrik served as Group CFO at WS Audiology, one of the World’s three major hearing aid companies. Henrik held the position as Group CFO and Head of Integration since the merger in March 2019, when WS Audiology was created in a merger between Sivantos (Germany) and Widex (Denmark). Before joining Widex in 2013 as Group CFO, Henrik worked almost four years at McKinsey & Co where he was a leader in the company’s Global Recovery and Transformation Services and focused on supporting companies in turnaround situations. Henrik started his career with seven years in A.P. Moller – Maersk with his last position as General Manager at the Group Strategy office responsible for Capital Allocation, Strategic Planning and organizational projects across the A.P. Moller – Maersk Group. Henrik holds an M.Sc. in Applied Economics and Finance from Copenhagen Business School and bachelor degree in Mathematics from Copenhagen University.

henrik.bender@nrep.com