Logistyka

ELASTYCZNI, NOWOCZEŚNI I skuteczni

Rozwój miast, zmieniające się wzorce konsumenckie oraz rosnąca świadomość wpływu łańcucha dostaw na klimat zwiększyły zapotrzebowanie na elastyczne, wydajne i zrównoważone nieruchomości logistyczne.

Wspólnie z samorządami i operatorami logistycznymi tworzymy nieruchomości, które odpowiadają na wyzwania nowoczesnej logistyki. Nasze priorytety to elastyczność, zrównoważony rozwój i robotyzacja. Od lat zapewniamy dostawcom i firmom logistycznym nowoczesne centra dystrybucyjne i terminale cross-dockingowe w najlepszych lokalizacjach w całym regionie nordyckim, a teraz także w Polsce, aby wspierać ich rozwój i usprawniać procesy.

DLS Bålsta

Pionierska, zautomatyzowana logistyka