Rozwijające się społeczności miejskie

Nrep wspiera Międzynarodową Federację Mieszkalnictwa i Planowania (IFHP) i angażuje się w różne działania badawcze dotyczące rozwoju obszarów miejskich, na przykład poprzez Knowledge Centre for Housing Economics (przez Realdania) i Urban Land Institute.

Nrep współpracuje również z gminami w zakresie rozwoju obszarów miejskich, a także uczestniczy w Miejskim Panelu Doradczym burmistrza Kopenhagi ds. technicznych i środowiskowych.

Co stymuluje zmianę w mieście

Uważamy, że kombinacja 10 poniższych działań często decyduje o sukcesie projektów miejskich, nowych inwestycji i rewitalizacji:

 1. Poprawa infrastruktury
 2. Dodanie nowych funkcji
 3. Przekształcenie obszarów zewnętrznych
 4. Zróżnicowanie form zamieszkiwania i własności
 5. Renowacja i modernizacja budynków
 6. Napędzanie faktycznego zaangażowania społecznego
 7. Tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych
 8. Rozwój nowych społeczności
 9. Zróżnicowanie granic obszaru
 10. Budowanie marki i atrakcji

Tworzymy dobrze funkcjonujące przestrzenie miejskie

Kiedy miasta się rozrastają, potrzeba kompleksowego podejścia do rozwoju urbanistycznego staje się oczywista. Jeśli pozostawi się go przypadkowi, nowo powstałe obszary zagrożone są brakiem tożsamości i równowagi – a jeśli istniejące obszary miejskie zostaną zaniedbane, mogą rozwijać się w niewłaściwym kierunku.

Planowanie rozwoju urbanistycznego jest zadaniem niezwykle złożonym i trudnym, zwłaszcza że modele używane do tego celu, nie zawsze są odpowiednie do wdrażania przy każdym projekcie. Z naszego doświadczenia wynika, że niezbędne jest zastosowanie kompleksowego podejścia opartego na współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami, aby uchwycić wszystkie wymiary życia w danym sąsiedztwie.

Nieruchomości odgrywają ogromną rolę w rozwoju miast. W Nrep wierzymy, że połączenie różnych obiektów miejskich jest kluczowe dla stworzenia tętniących życiem miejsc i dzielnic. Łączymy sprawdzone rozwiązania, takie jak obecność obiektów handlowych i usługowych z zielonymi przestrzeniami ogólnodostępnymi oraz koncepcjami mieszkaniowymi zorientowanymi na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Wyrażamy to zwłaszcza poprzez projektowanie i udostępnianie obiektów odpowiednich do życia we wspólnocie, czy mieszanych form zabudowy.

Trwała, pozytywna zmiana zwykle sprowadza się do ścisłej współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i często wymaga też zaangażowania partnerstwa publiczno-prywatnego.

 • Współpraca z C40 dla zielonych dzielnic

  Grupa inwestycjyjna Urban Partners nawiązała współpracę z globalnymi lobalnymi C40, aby sfinansować nowy program „Zielone i tętniące życiem dzielnice”, którego celem jest udowodnienie założeń „15-minutowego miasta” oraz umożliwienie miastom wdrożenia ambitnych projektów dotyczących zerowej emisji netto oraz dzielnic skoncentrowanych na ludziach.

Rewitalizacja Tingbjerg

W ramach jednego z naszych najbardziej ambitnych przedsięwzięć, pracujemy nad rewitalizacją Tingbjerg, pełnej wyzwań dzielnicy Kopenhagi.

Pracami kieruje były burmistrz Kopenhagi, Jens Kramer Mikkelsen, obecnie dyrektor Nrep ds. rozwoju miejskiego. Współpracujemy z władzami miasta i firmami zajmującymi się budownictwem społecznym z tego obszaru, aby doprowadzić do długofalowej, zrównoważonej i pozytywnej zmiany.

Jako część całościowego planu, Nrep oferuje ponad 1000 nowych domów prywatnych, zaprojektowanych z myślą o obecnych mieszkańcach, którzy mogą „awansować”, zamiast wyprowadzać się z okolicy – jednocześnie przyciągając młode rodziny z obszaru Wielkiej Kopenhagi.

 • „Przez całe swoje życie, w mojej pracy koncentruję się na tym, jak możemy rozwijać dobrze prosperujące miasta i dzielnice sprzyjające włączeniu społecznemu. Złożoność tego problemu uczy pokory, a sukces wymaga chęci prawdziwego zrozumienia lokalnego kontekstu i multidyscyplinarnego podejścia opartego na współpracy. Tylko wtedy możemy wypracować skuteczne rozwiązania”.

  Jens Kramer Mikkelsen, były burmistrz Kopenhagi, teraźniejszy Director of Urban Development

Tingbjerg

Partnerstwo na rzecz zmian w przestrzeni miejskiej

The Tunnel Factory

Tygiel handlu, kultury, innowacji i domów studenckich