O NAS

ULEPSZAMY

Świat NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości mają ogromny wpływ na nasze życie – w końcu 90% czasu spędzamy w budynkach! Jednocześnie sektor nieruchomości znajduje się w epicentrum wyzwań, z którymi muszą się dziś mierzyć społeczności, takich jak urbanizacja czy zmiany klimatyczne. Niestety nieruchomości zbyt często traktuje się wyłącznie w kategorii zasobów majątkowych, ignorując perspektywę użytkowników i ich wymiar społeczny. Przez dziesiątki lat brakowało innowacyjnego podejścia do nieruchomości, uwzględniającego szerszy kontekst ich funkcjonowania. Z tego powodu czujemy się zobowiązani do poszukiwania i wdrażania rozwiązań korzystnych zarówno dla użytkowników nieruchomości, otaczającego społeczeństwa, jak i środowiska.

JAK ZMIENIAMY BRANŻĘ NIERUCHOMOŚCI

NA CZELE ZMIAN

NREP bazuje na prostym stwierdzeniu, że nieruchomości są największą kategorią produktów na świecie, gotową na zmiany. Pracujemy nad wprowadzeniem tych zmian z korzyścią dla klientów, społeczności i miast.

Zgodnie z wyznaczonym przez IPCC celem do 2050 roku nieruchomości powinny być całkowicie neutralne dla środowiska w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Zobowiązujemy się do osiągnięcia tego poziomu znacznie wcześniej, bo już w 2028 roku – kompensując emisje zarówno na etapie budowy, jak i użytkowania nieruchomości.

Od wielu lat NREP pozostaje pionierem zrównoważonego rozwoju w branży nieruchomości. Zanim upcykling stał się powszechnym trendem, postawiliśmy pierwszy na świecie budynek, zrealizowany w stu procentach z odzyskanego betonu. Obecnie pracujemy nad pierwszym projektem, który spełnia wszystkie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Stworzyliśmy też największy w krajach nordyckich dachowy system solarny, a nasza nowatorska głębinowa studnia geotermalna pozwala zaoszczędzić 95% CO2, zapewniając ogrzewanie dla ogromnego centrum logistycznego.

NREP powstał w 2005 roku. Dziś jesteśmy postrzegani jako wiodący inwestor i innowator w sektorze nieruchomości w krajach nordyckich. Wierzymy w długofalowe cele, oparte na wartościach i holistycznie podchodzimy do inwestycji, budowy i użytkowania naszych nieruchomości, zawsze biorąc pod uwagę perspektywę użytkownika.

0

multidyscyplinarnych specjalistów

0+

inwestycji w nieruchomości

0

miliardów euro w aktywach

0

miliony mkw. powierzchni

0

inwestycji w nieruchomości w 2021

  • „Moją ambicją jest inspirowanie i pokazywanie aternatywnej drogi rozwoju. Współpracując ze wszystkimi interesariuszami, tworzymy rozwiązania lepsze dla świata.”

    Claus Mathisen, CEO

prywatna spółka, za którą stoi NOVO HOLDINGS

Głównym właścicielem NREP jest spółka Novo Holdings, w 100 proc. zależna od Novo Nordisk Foundation –  jednej z największych fundacji charytatywnych na świecie. Poza inwestycją w udziały NREP, Novo, wraz z funduszami emerytalnymi i innymi inwestorami instytucjonalnymi inwestuje także w poszczególne projekty NREP.

Zarządem NREP kieruje CEO Claus Mathisen. Na czele rady dyrektorów stoi Mikkel Bülow-Lehnsby.

Nasze zasady

  • CEL: Doskonalenie infrastruktury miejskiej w celu poprawy jakości życia.

  • MISJA: Sprawiamy, że świat nieruchomości staje się lepszy. Osiągamy to przez łączenie doskonałych pomysłów i rzetelnego podejścia z długoterminowym zaangażowaniem i przedsiębiorczymi ludźmi.

  • KULTURA I WARTOŚCI: Jesteśmy organizacją zrzeszającą ludzi troskliwych, ciekawych świata, przedsiębiorczych i stale się uczących.

ZYSK Z MISJĄ

Każdego roku 10% zysku przekazujemy do Funduszu N-Power. Jest to program wspierający społeczną odpowiedzialność biznesu, w znacznej mierze związany z sektorem nieruchomości. Każdy członek zespołu NREP może zaproponować cel charytatywny, który Fundusz N-Power mógłby wspierać i gdy propozycja zostanie przyjęta, fundusz dofinansowuje go, a członkowie zespołu mogą podejmować działania na rzecz projektu w godzinach pracy.

N-Power Fund jest m.in. partnerem założycielem Human Practice Foundation. Aktywnie angażuje się w prace zarządu i projekty tej charytatywnej organizacji. Innymi projektami wspieranymi przez fundusz, o których warto wspomnieć, są mikropożyczki dla przedsiębiorców w Afryce czy innowacyjny projekt UN Live, wdrażający Cele Zrównoważonego Rozwoju do życia codziennego.

Fundusz N-Power zapewnił finansowanie schroniska dla bezdomnej młodzieży w Kopenhadze, a także wsparcie dla podmiotu społeczno – gospodarczego, który szkoli uzdolnionych imigrantów z zakresu data science i systemów opartych o sztuczną inteligencję.

HISTORIA W SKRÓCIE

Jak każdy porządny startup, NREP rozpoczął swą działalność w piwnicy. 15 lat temu Mikkel Bülow-Lehnsby i Rasmus Nørgaard postanowili podąrzać za swoim marzeniem o własnym biznesie i założyli firmę opartą na prostym, lecz mocnym założeniu, że nieruchomości są gotowe na zmianę.

Wkrótce dołączył do nich Rickard Dahlberg i razem stworzyli firmę pod nazwą ‘Nordic Real Estate Partners’, stając się inwestorami z misją i wartościami.

Obecnie NREP posiada rozbudowany zespół ekspertów w siedmiu krajach i zarządza ponad 5,5 milionami mkw. nieruchomości zlokalizowanych w Finlandii, Danii, Szwecji, Norwegii i Polsce. Mikkel, Rasmus i Rickard pozostają aktywnymi członkami zespołu NREP.