zrównoważony rozwój

NASZE CELE

Dzięki produktom przyjaznym dla klienta, zaspokajamy potrzeby zorientowane na poszczególne społeczności. (SDG 11.3, 11.6, 11.7)

Nasze inwestycje wspierają zdrowie fizyczne, społeczne i psychiczne. (SDG 3.4)

Zmierzamy w stronę zapewnienia efektywności energetycznej i zwiększenia stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. (SDG 12.2, 12.5, 12.8, 15.5, 15.A)

Dążymy do zapewnienia efektywności energetycznej i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. (SDG 7.2, 7.3, 7.A)

Podejmujemy wyzwania systemowe.

Stosujemy ekonomię pełnego cyklu życia produktu i podejście długoterminowe, aby tworzyć lepsze rozwiązania.

 • „Zmiana jest zamierzona i wpisana w to, czym zajmuje się Nrep. Wierzymy, że ‘ulepszanie nieruchomości’ to ogromna szansa na wzbogacenie życia ludzi i przyczynienie się do rozwoju świata w bardziej zrównoważonym kierunku. Wierzymy również, że jest to wyjątkowa szansa na wzrost, stabilne zyski i przewagę konkurencyjną. Realizujemy naszą misję i dostrzegamy moralny imperatyw. Branża nieruchomości zatrzymała się na krótkoterminowym, wąskim spojrzeniu, ale my patrzymy szerzej. Wykorzystujemy okazję i przyjmujemy długofalowe, holistyczne podejście, na nowo postrzegając potrzeby klientów, rozwiązania produktowe i współpracę z interesariuszami w sposób, który łączy większą wartość ekonomiczną z większą wartością dla społeczeństwa”.

  Claus Mathisen, CEO
 • Cele do roku 2025

  W latach 2019-2025 zapewnimy 30000 lokali, zaspokajających potrzeby mieszkaniowe nieobsłużonych do tej pory grup klientów lub dostępnych na wynajem dla osób o dochodach poniżej mediany lub jej równej.

 • Cele do roku 2025

  Zmniejszenie intensywności zużycia energii i emisji CO2 zgodnie ze ścieżką 1,5 stopnia CRREM

 • Cele do roku 2025

  100% zielonej energii

 • Cele do roku 2025

  przyrost >30 MW mocy z odnawialnych źródeł energii na miejscu

 • Cele do roku 2025

  100% nowych inwestycji z certyfikatem zrównoważonego rozwoju

 • Cele do roku 2025

  W latach 2019-2025 zapewnimy 30000 lokali, zaspokajających potrzeby mieszkaniowe nieobsłużonych do tej pory grup klientów lub dostępnych na wynajem dla osób o dochodach poniżej mediany lub jej równej.

W jaki sposób Nrep przyczynia się do zmiany?

Kiedy zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób realizujemy nasze cele w zakresie dokonywania pozytywnej zmiany, staramy się określić, jaki jest nasz wkład w inicjatywy, które nie doszłyby do skutku w innym przypadku. Przechodząc od planów do działań, Nrep przyczynia się do zmiany na trzy sposoby:

 • Identyfikujemy nierozwiązane wyzwania systemowe i finansujemy nieruchomości odpowiadające na te wyzwania
 • Wspieramy innowacje, by wprowadzić na rynek lepsze rozwiązania i rozwijać ich potencjał
 • Doskonalimy procesy konieczne do osiągnięcia rezultatów, które w przeciwnym razie nie miałyby miejsca

Grupa zadaniowa ds. rekomendacji TCFD

Biorąc pod uwagę znaczący udział branży nieruchomości w emisji gazów cieplarnianych, naszym głównym celem w zakresie zrównoważonego rozwoju jest zmniejszenie śladu węglowego – zarówno wcielonego, jak i eksploatacyjnego i odgrywanie aktywnej roli we wspieraniu postępu branży nieruchomości w tym zakresie. Nrep uznaje potrzebę dostosowania istniejących nieruchomości do wyzwań związanych z transformacją redukującą ślad węglowy, również w zakresie ich przebudowy czy rewitalizacji.

Ustanowiliśmy plan stopniowego ograniczania zmian klimatu, adaptacji i odporności na ryzyko z nim związane oraz zapewnienia sprawozdawczości zgodnej z zaleceniami TCFD do 2023 roku.

Projekty

Upcycle Studios

Upcykling w ekstremalnym wydaniu

Resource Rows

Zamieniamy odpady w nowe domy

UN17 Village

17 globalnych celów ONZ w jednym budynku