Czas zredukować emisję CO2 w nieruchomościach

Czas zredukować emisję CO2 w nieruchomościach

Trudno przejść obojętnie wobec faktu, że ślad węglowy branży nieruchomości stanowi aż 40% globalnej emisji gazów cieplarnianych. Rynek pilnie potrzebuje nowych metod budowania i zarządzania eksploatacją obiektów. Nrep podejmuje się wytyczania drogi, ale i nadawania tempa zmianom prowadzącym do tworzenia neutralnej dla środowiska branży nieruchomości.

Zgodnie z wyznaczonym przez IPCC celem do 2050 roku nieruchomości powinny być całkowicie neutralne dla środowiska w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Zobowiązujemy się do osiągnięcia tego poziomu znacznie wcześniej, bo już w 2028 roku – kompensując emisje zarówno na etapie budowy, jak i użytkowania nieruchomości.

„Earth shots”, które prowadzą do 100% neutralnej branży!

Określeniem „moonshot” w języku angielskim często nazywa się ambitne i potencjalnie przełomowe projekty, po których jednak nie można spodziewać się szybkich i jednoznacznych rezultatów. Nrep tymczasem rozpoczyna pracę nad trzema bardzo ambitnymi projektami, które choć są swego rodzaju eksperymentami, mają jasno wyznaczony cel – innowacje, które przysłużą się naszej planecie. Nazywamy je Earth shots.

Nasze „Earth shoty” to trzy bardzo nowoczesne projekty nieruchomościowe, które będą w 100% neutralne dla środowiska, zarówno na etapie budowy, jak i później w czasie ich użytkowania. Prawdziwie neutralne – bez kompensacji finansowej (czyli bez tzw. offsetu). Wśród nich znajdzie się budynek mieszkaniowy i obiekt logistyczny, natomiast trzeci projekt to przebudowa istniejącej już nieruchomości. Wszystkie mają stanowić punkt odniesienia dla późniejszych praktyk, które będziemy stosować w naszych projektach, aby osiągnąć cel postawiony na 2028 rok.

We wspomnianych projektach cały proces budowy i projektowania zostanie zmodernizowany – wykorzystamy najbardziej innowacyjne rozwiązania, które pomogą nam zdiagnozować i rozwiązać wszystkie problemy, które powodują zachwianie w bilansie CO2.

  • „Z każdym kolejnym rokiem wzrasta świadomość tego, jak pilnym tematem jest kryzys klimatyczny. Jesteśmy dumni z tego, że możemy przewodzić zmianom, których celem jest zmniejszenie wpływu branży nieruchomości na naszą planetę. Tworzymy użyteczne narzędzia, których branża potrzebuje, a które pomogą osiągnąć nasz ambitny cel na 2028 rok. Ale zobowiązania to nie wszystko. Potrzebujemy bardziej zdecydowanych działań, aby chronić naszą planetę przed najpilniejszymi kryzysami środowiskowymi i pozyskiwać partnerów, którzy dołączą do nas w tej inicjatywie. Sprawmy, aby neutralne środowiskowo miasta stały się rzeczywistością.”

    Rune Kock, CEO

Nasza nieidealna podróż

Nrep powstał w oparciu o proste założenie – rynek nieruchomości dorósł do zmian!

Od lat jesteśmy pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju w nieruchomościach, staramy się tworzyć bardziej zielone środowisko i mamy na koncie wiele innowacyjnych projektów, które noszą dumne miano pionierów. Stworzyliśmy pierwszy na świecie budynek z betonu, pochodzącego w 100% z recyclingu, pierwszą geotermalną studnię głębinową, pozwalającą ograniczyć emisję CO2 o 95%, a teraz pracujemy nad największym na świecie wielkoskalowym projektem nieruchomościowym, zgodnym ze wszystkimi 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Jednak, żeby podejście całej konserwatywnej branży nieruchomości się zmieniło, potrzeba, aby wszystkie zaangażowane strony i przedstawiciele całego środowiska połączyli siły, inspirując się nawzajem w jaki sposób poszukiwać i stosować lepsze rozwiązania.

W Nrep zdecydowaliśmy się, aby otwarcie opowiadać o naszym podejściu do zrównoważonego rozwoju i transparentnie pokazujemy naszą nieidealną podróż w raporcie „Sustainability Report 2019”.