Urban Partners zostało wybrane do przeprowadzenia pilotażu
inicjatywy Science Based Targets (SBTi), obejmującej nowe wytyczne dotyczące dekarbonizacji środowiska miejskiego

31 stycznia, 2024

Urban Partners, globalny lider w zakresie inwestycji miejskich, został wybrany do przeprowadzenia pilotażu nowych standardów branżowych „Buildings Science-Based Target-Setting Guidance and Tool”, opracowanych przez Science Based Targets initiative (SBTi). Jako jedna z 15 firm na świecie, Urban Partners przyczyni się swoim doświadczeniem w dziedzinie działań na rzecz klimatu do istotnych zmian w zakresie dekarbonizacji budownictwa. Inicjatywa SBTi, kształtująca naukowe wytyczne, jest kluczowym krokiem w ekologicznej transformacji sektora nieruchomości, który odpowiada za blisko 40% światowych emisji gazów cieplarnianych. Urban Partners wraz z innymi liderami branży przewodzi w walce o zmniejszenie emisji CO2, z uwzględnieniem kluczowego znaczenia redukcji emisji w miastach.

Kopenhaga, 31 stycznia 2024– Urban Partners, platforma inwestycyjna, zajmująca się rozwiązywaniem problemów miejskich, została wybrana przez Science Based Targets initiative (SBTi) do przetestowania nowych wytycznych, które mają pomóc firmom z branży budowlanej w wyznaczaniu ścieżek dekarbonizacyjnych opartych o naukową metodologię wyznaczania i weryfikacji celów oraz sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Urban Partners to jedna z 15 firm na świecie, którą wybrano do przetestowania stworzonego przez SBTi „Buildings Science-Based Target-Setting Guidance and Tool”. Przewodnik ten zawiera narzędzia i wskazówki dla firm z sektora budowlanego oraz pozostałych interesariuszy, zgodne z najnowszymi osiągnięciami nauk o klimacie. Urban Partners wnosi do projektu bogatą wiedzę deweloperską i inwestycyjna, opartą na doświadczeniach, wynikających z zarządzania portfelem nieruchomości Nrep o powierzchni wynoszącej 8 mln mkw.

Narzędzia SBTi mają umożliwić firmom osiągnięcie celów zgodnych z Porozumieniem Paryskim, poprzez odpowiednie rozliczanie i raportowanie emisji, a także ustalanie celów i ich walidację. W ciągu ostatniego roku Urban Partners pracowało nad stworzeniem nowych standardów pomiarów emisji gazów cieplarnianych i ustalaniem celów opartych na wytycznych, zawartych w szkicu ‘Buildings Sector Guidance’, opublikowanym przez SBTi w maju 2023 roku. W ramach programu pilotażowego, Urban Partners udostępni swoje dane i zaangażuje się w identyfikację ewentualnych obszarów, wymagających zmian. Wybór 15 firm z Europy, Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Azji i Pacyfiku, zapewni reprezentację organizacji z różnych regionów świata, umożliwiając optymalne wykorzystanie rozwiązań SBTi na różnych obszarach geograficznych, z uwzględnieniem typu użytkownika, profilu emisji i wielkości przedsiębiorstwa. Wszystkie z nich dostarczą wnioski z testów, przeprowadzonych na podstawie rzeczywistych danych, zgromadzonych w trakcie realizacji projektu.

Jens Stender, Co-CEO Urban Partners, powiedział: ” Przepaść między działaniami sektora a tym, gdzie musimy się znaleźć, aby osiągnąć cel 1,5°C określony w Porozumieniu Paryskim, staje się coraz bardziej widoczna i wymaga podjęcia zdecydowanych działań. Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach, takich jak wiodąca na rynku inicjatywa SBTi, przyczynia się do poprawy sytuacji i może pomóc branży w osiągnięciu ambitnych celów klimatycznych. Od lat badamy innowacyjne rozwiązania w zakresie dekarbonizacji i mamy ambicję inspirować branżę w tym zakresie. Dzięki programowi SBTi, który stał się integralną częścią działań Urban Partners, możemy nadal być liderem przemian w tym zakresie.”

Inicjatywy podejmowane w całym portfelu nieruchomości Nrep w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zarówno operacyjnych jak i wbudowanych, obejmują m.in. kwestie zwiększania wykorzystania materiałów niskoemisyjnych w budownictwie, jak i produkcji energii odnawialnej na terenie obiektów. Oceny wpływu na środowisko są przeprowadzane dla każdego nowego projektu deweloperskiego na etapie projektowym, a 92% budynków w portfolio ma już wdrożone plany dekarbonizacji. Co więcej, firma monitoruje na bieżąco dane z liczników energii już w około dwóch trzecich swoich budynków.

Elisabeth Hermann Frederiksen, Head of Sustainability w Urban Partners, stwierdziła: „Żadna firma nie jest w stanie dokonać pełnej transformacji samodzielnie. Współpraca jest kluczowa w procesie tworzenia struktur, identyfikowania najlepszych praktyk i transparentnego dążenia do wspólnego celu. Poprzez aktywne wsparcie SBTi w opracowywaniu narzędzi dla branży, w kwestii ustalania celów, dzielimy się naszą wiedzą i wspólnie dążymy do szybkiego osiągnięcia jasnych wytycznych oraz możliwości podejmowania skutecznych działań.”

Science Based Targets (SBTi) opracowuje wytyczne w ramach współpracy między CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) i We Mean Business Coalition. Celem SBTi jest umożliwienie firmom na całym świecie zrobienia tego, czego nauka o klimacie wymaga od globalnej gospodarki: zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o połowę do 2030 roku i osiągnięcia neutralności klimatycznej przed 2050 rokiem. Jest to ambicja, do której Elisabeth Hermann Frederiksen zachęca branżę:

„Firmy muszą przejść stromą, ale niezbędną ścieżkę edukacji, aby dokładnie zrozumieć kryzys klimatyczny. Zachęcamy firmy z sektora nieruchomości, deweloperów, włodarzy miast i pozostałych interesariuszy z całego świata, aby dołączyli do nas w wysiłkach na rzecz rozwoju inicjatyw opartych na nauce, takich jak ta realizowana przez SBTi.”.

W ramach współpracy z SBTi, Urban Partners zamierza dostosować obecne cele dekarbonizacyjne dla portfela Nrep do nowych wytycznych, które zostaną zawarte w „Buildings Science-Based Target-Setting Guidance and Tool”.

Published: styczeń, 31 2024