Technologie dla nieruchomości

TECHNOLOGIE PODNOSZĄCE JAKOŚĆ OBIEKTÓW

Nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, pozwalają rozwiązywać problemy miast. Dzięki nim nieruchomości stają się bardziej ekologiczne i energooszczędne. Jednak przez całe lata w nieruchomościach brakowało innowacji, a mało która branża przeznacza mniej środków na badania i rozwój niż budownictwo.

Chcemy być liderem nowoczesnych technologii, które wywierają skalowalny, realny wpływ na środowisko zbudowane. Potencjał tkwi stosowniu pionierskich technologii zarówno w zakresie rozwoju, jak i bieżącej działalności oraz wspieraniu firm z innowacjami.

  • 2150

    Dedykowana firma venture capital wspierająca potencjalne „gigacorny”: odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa z potencjałem redukcji lub ograniczenia gigaton CO2.

Inwestujemy, by przyspieszyć zrównoważoną transformację

2150 odzwierciedla długotrwałe zaangażowanie NREP w proces przekształcania  środowiska budowlanego w bardziej ekologiczne, poprzez inwestowanie w technologie, które sprawią, że miasta będą bardziej odporne i zrównoważone. To przedsięwzięcie z zakresu technologii miejskich będzie koncentrować się na największych, nierozwiązanych dotąd problemach miast – począwszy od tego, jak są projektowane, budowane i zasilane, po sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i jak dba się o ich potrzeby.

Pierwszą inwestycją jest CarbonCure. To firma z sektora czystych technologii, w którą 2150 zainwestowało wraz z Amazon’s Climate Pledge Fund i Breakthrough Energy Ventures, kierowanym przez Billa Gatesa. 2150 jest wspierany między innymi przez Chr. Augustinus Fabrikker, Novo Holdings i Vaekstfonden, część duńskiego Green Future Fund, a także przez kilku europejskich graczy na rynku nieruchomości, zarządzających ponad 16 milionami metrów kwadratowych.

Przykłady naszego zaangażowania