Finansowanie

Lider zielonego finansowania

NREP wszedł na rynek finansowania nieruchomości poprzez akwizycję Flins Capital Partners, wiodącego niemieckiego eksperta kredytowego, świadczącego usługi doradcze w zakresie udzielania kredytów strukturalnych i finansowania typu mezzanine.

Flins Capital Partners doradza obecnie trzem funduszom, które zarządzają aktywami w wysokości około 1 mld euro, koncentrując się na nieruchomościach klasy premium w największych miastach Niemiec. Dzięki prężnie działającej sieci lokalnych przedstawicieli i multidyscyplinarnemu zespołowi, Flins Capital Partners będzie realizować ambicje pokrycia luki finansowej na niemieckim rynku nieruchomości.

Nowa strategia NREP zakłada, że fundusz Flins Capital Partners w przyszłości skoncentruje się wyłącznie na zielonych zrównoważonych pożyczkach oraz sekrutyzacji. Ten zielony wehikuł inwestycyjny ma stać się liderem na rynku zrównoważonych rozwiązań finansowych w Niemczech, przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.