Finansowanie

Lider zielonego finansowania

NREP wszedł na rynek finansowania nieruchomości poprzez akwizycję Flins Capital Partners, wiodącego niemieckiego doradcę kredytowego, oferującego produkty finansowania dłużnego, w tym typu mezzanine.

Flins Capital Partners zarządza obecnie  trzema funduszami o łącznej wartości aktywów około 1 mld euro, które posiadają w swoim portfelu nieruchomości klasy premium w największych miastach Niemiec. Dzięki sieci lokalnych oddziałów i multidyscyplinarnemu zespołowi, Flins Capital Partners odpowiada na zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi związane z finansowaniem strukturalnym.

NREP pracuje aktualnie nad wdrożeniem nowych strategii finansowania w całej Europie, które obejmować będą produkty od mezzanine po kredyty, ze szczególnym uwzględnieniem zielonego finansowania.