woody

Domy z drewna ogrzewane geotermalnie

Jedna trzecia emisji gazów cieplarnianych w Finlandii jest związana ze środowiskiem budowlanym, a w krajach skandynawskich 40% zużycia surowców i emisji CO2 jest spowodowanych przez nieruchomości. Dlatego też projekt „Woody” jest tak ważny.

Mając na celu stworzenie bardziej zrównoważonego środowiska budowlanego, NREP stawia drewniane zespoły mieszkaniowe w trzech lokalizacjach w Espoo i jednej w Turku, obejmujące łącznie ponad 300 mieszkań na wynajem. Inwestycja ta stanowi ważny nowy krok w kierunku rozwoju budownictwa drewnianego w Finlandii. W celu zmniejszenia emisji eksploatacyjnych tych budynków, wybranym sposobem ich ogrzewania jest geotermia. Ponieważ budynki odpowiadają za prawie 40% całkowitego zużycia energii w Finlandii, wybór bardziej zrównoważonej energii ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Redukcja emisji w trakcie budowy

Prefabrykowane moduły budowlane z drewna mogą pomóc w zmniejszeniu emisji związanych z okresem budowy i całym cyklem życia budynku.

Ślad węglowy budynków drewnianych jest mniejszy w porównaniu z budynkami wykonanymi z innych materiałów, a ślad ten jest dodatkowo równoważony przez węgiel, który jest sekwestrowany w drewnie w dłuższym okresie.

 

Illustrative pictures: Lundén Architecture Oy

Prefabrykacja elementów budowlanych jest metodą oszczędzającą zasoby, dzięki której optymalizuje się konstrukcję, chroni elementy przed wilgocią, dzięki bardziej kontrolowanemu środowisku produkcyjnemu, i umożliwia się znaczne zmniejszenie ilość odpadów materiałowych.

Sektor budownictwa i nieruchomości odgrywa kluczową rolę w tworzeniu lepszych rozwiązań i zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych, co daje nadzieję na bardziej zrównoważoną przyszłość. Drewniana zabudowa mieszkalna jest tworzona we współpracy z firmą budowlaną Lehto Group, a prefabrykowane moduły budowlane będą produkowane w fińskiej fabryce Lehto Group w Hartola.

PODSUMOWANIE

  • Typ projektu: Zabudowa mieszkaniowa

  • Lokalizacja: Trzy lokalizacje w Espoo i jedna w Turku

  • Wielkość: Ponad 300 nowych mieszkań w technologii drewnianej

  • Termin realizacji: 2022–23

  • Charakterystyka zrównoważenia środowiska: Ogrzewanie geotermalne, drewno jako materiał konstrukcyjny, prefabrykacja elementów konstrukcyjnych

  • „W NREP dążymy do tego, by sektor nieruchomości w krajach nordyckich ogra-niczył emisję dwutlenku węgla poprzez wprowadzanie nowych, lepszych roz-wiązań. Drewno jest wszechstronnym, odnawialnym materiałem budowlanym, a jego zastosowanie w budownictwie pomaga zmniejszyć ślad węglowy nieru-chomości. Cieszymy się, że możemy ożywić przemysł budownictwa drewniane-go w Finlandii i pomóc wprowadzić nowe, bardziej zrównoważone rozwiązania mieszkaniowe w rozwijających się miastach Espoo i Turku”.

    Jani Nokkanen