pilotaż geotermalny

Pionierzy zeroemisyjnego ogrzewania

W celu rozwoju ogrzewania niskoemisyjnego, zakończyliśmy pilotażowy projekt średnio głębokiego geotermalnego systemu grzewczego o zerowej emisji w naszej nieruchomości logistycznej Koskelonkuja w Finlandii. Pilotaż ten był pionierskim projektem średnio głębokiego geotermalnego systemu grzewczego, który może ogrzewać i chłodzić duże kompleksy w sposób niemal bezemisyjny.

Tanie i bezemisyjne ciepło

To rozwiązanie geotermalne, opracowane przez QHeat, może produkować do 40 razy więcej energii cieplnej niż tradycyjna geotermalna pompa ciepła. Wiercenie głębokiego odwiertu geotermalnego rozpoczęto pod koniec lipca 2019 roku, a produkcję ciepła rozpoczęto w styczniu 2020 roku.

Szacuje się, że średniogłęboka geotermia Koskelonkuja będzie produkować ponad 1000 MWh energii cieplnej rocznie, co odpowiada zużyciu ciepła przez około trzy budynki mieszkalne. System pokrywa 60–80% ogrzewania nieruchomości logistycznej o powierzchni 16000 metrów kwadratowych, a latem technologia ta umożliwia także chłodzenie.

Podsumowanie

  • Typ projektu: Pilotaż dla średnio głębokich geotermalnych systemów grzewczych o zerowej emisji na obszarach miejskich

  • Lokalizacja: Obiekt logistyczny w Koskelonkuja, Espoo, Finlandia

  • Wydajność cieplna dla: 20000 mkw.

  • Roczne oszczędności: 45-50 tys. EUR

  • Termin realizacji: 2020

  • Potencjał oddziaływania: W Finlandii głęboka geotermia oferuje możliwość osiągnięcia 95% redukcji emisji CO2 i 20% redukcji kosztów energii w porównaniu ze standardowym centralnym ogrzewaniem.

Zielona przyszłość u naszych stóp

Produkcja ciepła geotermalnego na średniej głębokości umożliwia ogrzewanie i chłodzenie o niemal zerowej emisji dla większych projektów budowlanych w miejscach, gdzie trudno jest osiągnąć niskoemisyjne wytwarzanie energii, takich jak gęste obszary miejskie.

Zaawansowana technologia wiercenia i metoda pozyskiwania ciepła pozwala na wykorzystanie 2-kilometrowych odwiertów o wystarczająco wysokiej temperaturze, aby zaspokoić zapotrzebowanie na ciepłą wodę w infrastrukturze użytkownika końcowego. Rura kolektora jest wykonana w technologii Vacuum Insulated Tubing (rury izolowane próżniowo), co pozwala na niemal zerowe straty ciepła. Przemysłowe rozmiary i wydajny system pomp ciepła w pobliżu użytkownika końcowego sprawiają, że odzysk ciepła odpadowego jest ekonomiczny i praktyczny.

  • „Ogrzewanie budynków stanowi około jednej czwartej całkowitego zużycia energii, przy czym większość tej energii jest produkowana przy użyciu paliw kopalnych. Jedynym sposobem, w jaki możemy osiągnąć nasz cel wykorzystania wyłącznie energii odnawialnej w naszych nieruchomościach, jest pilotaż i skalowanie nowych rozwiązań, takich jak głęboka geotermia”.

    Jani Nokkanen